Črnivec Vesna

Črnivec Vesna

Ustvarja na podrocju fotografije in njenega prenosa v graficne tehnike (brizgni, laserski tisk, sitotisk) ter na podrocju foto in video dokumentacije. <BR><BR>V seriji Trnovo je graficna matrica izdelana na osnovi kemicne in bio tonirane crno-bele fotografije. V seriji Skozi okno je graficna matrica narejena na osnovi barvne analogne fotografije. Tehnicnim možnostim navzkriž, sta seriji tiskani v dveh velikostih in v majhnih nakladah. V nastajajoci seriji Ljubljana je analogna fotografija racunalniško obdelan osnutek za izdelavo štirih matric, ki niso enake barvnim separacijam. ...

Spremljajte avtorja
2. Biografija
Opis

Ustvarja na podrocju fotografije in njenega prenosa v graficne tehnike (brizgni, laserski tisk, sitotisk) ter na podrocju foto in video dokumentacije.

V seriji Trnovo je graficna matrica izdelana na osnovi kemicne in bio tonirane crno-bele fotografije. V seriji Skozi okno je graficna matrica narejena na osnovi barvne analogne fotografije. Tehnicnim možnostim navzkriž, sta seriji tiskani v dveh velikostih in v majhnih nakladah. V nastajajoci seriji Ljubljana je analogna fotografija racunalniško obdelan osnutek za izdelavo štirih matric, ki niso enake barvnim separacijam. Serija bo natisnjena v tehniki sitotiska.

3. Multimedija
Multimedija
Črnivec Vesna Glavna fotografija

Mnenja zbirateljev o avtorju

Oglejte si mnenja ostalih zbirateljev o avtorju ali oddajte svoje mnenje. Prijavite se kot zbiratelj.
Črnivec Vesna
Spremljajte avtorja Črnivec Vesna

Spremljajte avtorja in bodite obveščeni o novih umetniških delih in razstavh in si zagotovite takojšnji dostop do informacij.

Spremljajte avtorja
Imate vprašanje, dvome ali ste negotovi glede avtorja

Pogovorite se z našimi strokovnimi sodelavci in vprašajte za mnenje in nasvet

Imate več vprašanj? Kontaktirajte nas ali so oglejte odgovore na strani za pomoč uporabnikov ali preko chata!