Hribovšek Lili

Hribovšek Lili

Lili Hribovšek je diplomirala&nbsp;slikarstvo na Visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani. <BR><BR>Rojena 16. 3. 1980 v Trbovljah. Po koncani gimnaziji je vpisala študij slovenskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ker jo je študij slikarstva bolj privlacil,je prvotni študij opustila in se odlocila za študij na Visoki šoli za risanje in slikanje, katerega je vpisala leta 2004. Meseca maja 2010 bo diplomirala pri mentorju prof. Darku Slavcu (mag. slikarstva, mag. grafike). ...

Spremljajte avtorja
2. Biografija
Opis

Lili Hribovšek je diplomirala slikarstvo na Visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani.

Rojena 16. 3. 1980 v Trbovljah. Po koncani gimnaziji je vpisala študij slovenskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ker jo je študij slikarstva bolj privlacil,je prvotni študij opustila in se odlocila za študij na Visoki šoli za risanje in slikanje, katerega je vpisala leta 2004. Meseca maja 2010 bo diplomirala pri mentorju prof. Darku Slavcu (mag. slikarstva, mag. grafike).

Njen opus risb in slik obsega vse od cloveške anatomije, realizma, portretov do koloristicnih abstrakcij in postmodernizma. Velik izziv ji predstavlja clovekova psiha, filozofija ter spremenjena stanja zavesti - meditacija, sanje…

Ob slikanju se srecuje z mnogimi vprašanji, ki so ji osebnostno pomembna, hkrati pa imajo širok pomen tudi za cloveštvo: Kdo sem? Kaj sem? Zakaj sem? Kam grem? Smo v vesolju sami? Kam gremo kot cloveštvo? Kakšna je naša zavest, skupinska zavest?

Slikarka ima kriticen odnos do sebe, sveta in umetnosti. Filozofska vprašanja postavlja »na glavo«, se z njimi sooca in skuša svoja spoznanja indiferentno prenesti na platno. Skozi paradoks spoznava svojo notranjo bit, kar nakazuje v svojem diplomskem delu z naslovom Arhetipi nasprotij.

Zanima jo zavest kot taka, nacin, kako deluje. Raziskovalni duh notranjih svetov kaže na povsem svojevrsten nacin. Gledalca vabi v razmišljanje o samem sebi, bivanju ter zavedanju.

Živi in ustvarja v Zagorju Ob Savi,v poletnih mesecih crpa navdih za svoje delo ob morju. Velik del svoje energije pa namenja svojemu sincku Tilnu.

3. Multimedija
Multimedija
Hribovšek Lili Glavna fotografija

Mnenja zbirateljev o avtorju

Oglejte si mnenja ostalih zbirateljev o avtorju ali oddajte svoje mnenje. Prijavite se kot zbiratelj.
Hribovšek Lili
Spremljajte avtorja Hribovšek Lili

Spremljajte avtorja in bodite obveščeni o novih umetniških delih in razstavh in si zagotovite takojšnji dostop do informacij.

Spremljajte avtorja
Imate vprašanje, dvome ali ste negotovi glede avtorja

Pogovorite se z našimi strokovnimi sodelavci in vprašajte za mnenje in nasvet

Imate več vprašanj? Kontaktirajte nas ali so oglejte odgovore na strani za pomoč uporabnikov ali preko chata!