Petrovič Martini Emilija

Petrovič Martini Emilija

Življenje postaja slikarstvo, slikarstvo vezni clen med mano ter zaznavnim in nezaznavnim skozi podobo v mojem spominu. Spomin na obcutenje, ki ga ne moreš opisati, vendar ga lahko upodobiš, združiš vsa casovna obdobja, ki so navzoca, odsotna in so vesolje, so del sebe, tebe, mene … ponavljajoci impulzi … in ko postaneš življenje samo, brez imena, je, kot da bi naslikal oziroma slikal nadsliko, ki je življenje in je ti. ...

Spremljajte avtorja
2. Biografija
Opis

Življenje postaja slikarstvo, slikarstvo vezni clen med mano ter zaznavnim in nezaznavnim skozi podobo v mojem spominu. Spomin na obcutenje, ki ga ne moreš opisati, vendar ga lahko upodobiš, združiš vsa casovna obdobja, ki so navzoca, odsotna in so vesolje, so del sebe, tebe, mene … ponavljajoci impulzi … in ko postaneš življenje samo, brez imena, je, kot da bi naslikal oziroma slikal nadsliko, ki je življenje in je ti. Je tisti trenutek, ko zrcalo poci in znana podoba izgine, ko prijatelju receš, da si bil na gori … skozi telo, ki je transformator, projiciraš minula obdobja skozi trenutek, in ko pricneš barvo oživljati s soocanjem s smrtjo v obliki podobe iz preteklosti. Ko vznikne podoba, ki ne opisuje vidne stvarnosti, temvec pogoje svojega nastanka, ki so, kljub vsemu, imanentna podobotvorja.

Prepletene površine slike, pod katerimi se dogaja gibanje, ki radikalno spreminja površino, jo razteguje, vcasih celo predre in potem zopet potihne, so nekakšna simbolna struktura, ki doloca relevantnost subjektivno percepcijskega prostora. Barva pri tem ni zunanji podatek, namenjen clovekovi zavesti, ampak obcutek. Njeno izrazno moc uporabljam, da bi delo postalo pricevalno mocnejše.

Ustvarjam vrvež organskih oblik, ki se na platnu razrešijo v magicno, liricno vesolje, pri cemer se poetika geste poveže s poetiko materije. Predstavljena dela so dematerializirana, imajo ideologijo proizvoda. Pri tem je misel kot neomejena akcija duhovne aktivnosti, vezana na obstoj konkretnega dela, ki je na koncu materializiran z nosilcem slike, moj edini proizvod.

Ves cas v stiku s praznino se vzpostavljajo podobe skozi slednje predstave, skozi priklicevanje in prekrivanje, podvajanje (zrcalne projekcije), fragmentiranje povezovanje v sklope. Gre za deziluzijsko vez med razlicnimi resnicnostmi. Izmenljivost leg med stvarno prisotnim in simbolnim.

Lahko bi rekla, da gre za odnose objekt–subjekt, kot stvar in pojem; materija in forma. Koncni produkt je oblika, ki ni mirujoca, ne glede na okoliške predmete, ampak se premika v prostoru in sintetizira vse številne podobe, ki jih posreduje oko. Pri tem pogled ni negiben, ampak neprestano spreminja svoj akcijski radij, je svojevrstna sonda, ki nenehno preverja in otipava razdalje, volumne, ploskve, vdolbine, površine ter jih nato rekonstruira (mentalno in dejansko).

Moje predstave in pojmovanje likovno živega, vrsta realizacije gibanja dolocene forme, ki ima svoje življenje, temelji na zavestnem razmisleku, ki je okvirno podrejen dolocenemu obcutju sveta in odnosov v njem. Gre za likovno interpretacijo razmerja casa in bivanja ter nadsveta podobo o predstavljanju in resnicnem. Ne govorim o formi, ki bi govorila skozi prevedljivo idejo in s tem iluzijo, temvec o verovanju, strasti, strahu, ljubezni, izkušnji, nematerialnih pomenih, šifrirani pisavi, katere šifre prodirajo v globino skrivnosti, da bi jo odkrile ter privedle do besede (jo demistificirale). Na ta nacin lahko skozi znake površine preseže vse že osvojeno in oblikovano, prodre v globino in vstopi v praznino, ki jo dojema v smislu potencialnega prostora, kot idejo zacetka, izvora in konca. Moj jezik v slikah je vedno bipolaren, na primer resnica in laž, obstoj in neobstoj, zacetek in konec, moško in žensko, prazno in polno.

3. Multimedija
Multimedija
Petrovič Martini Emilija Glavna fotografija

Mnenja zbirateljev o avtorju

Oglejte si mnenja ostalih zbirateljev o avtorju ali oddajte svoje mnenje. Prijavite se kot zbiratelj.
Petrovič Martini Emilija
Spremljajte avtorja Petrovič Martini Emilija

Spremljajte avtorja in bodite obveščeni o novih umetniških delih in razstavh in si zagotovite takojšnji dostop do informacij.

Spremljajte avtorja
Imate vprašanje, dvome ali ste negotovi glede avtorja

Pogovorite se z našimi strokovnimi sodelavci in vprašajte za mnenje in nasvet

Imate več vprašanj? Kontaktirajte nas ali so oglejte odgovore na strani za pomoč uporabnikov ali preko chata!