Umetniško delo meseca

Staš Kleindienst - Alien Invaders
2800 €

Avtor meseca

Čigon Ana

Ana Čigon svoje umetniške zamisli uresničuje v različnih medijih. Večinoma jih lahko opredelimo v okviru zvrsti: slikarstva, videa, filma in performans. V slikarstvu se najpogosteje posveča figuralnim motivom, ki včasih prikrito včasih pa direktneje razgrinjajo čustveno stanje posameznikov, se dotikajo erotičnih vsebin ali/in namigujejo na določene intimne medčloveške kočljive situacije. V abstraktnih slikah se njene barven ploskve vedejo kot različne osebnosti, saj navadno na njih sooča dva večja sklopa različnih barvni površini. Ta sta si običajno komplementarna in medseboj nasprotna ne le po barvi, ampak tudi po strukturi ali gostoti barvnih nanosov.

Napovednik razstav in dogodkov

Vrhunska umetnost
v vsak slovenski dom in podjetje

Izposoja
Zaupni nakup
Dražba