1. Splošni pogoji uporabe spletišča SLOART.si

Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe spletišča Galerije SLOART (v nadaljevanju tudi SLOART.si). Splošni pogoji, ki so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije veljajo za vse obiskovalce in / ali uporabnike spletne strani Galerije SLOART, vseh podstrani spletne strani Galerije SLOART in vseh povezanih strani.

Ob vstopu na spletno stran Galerije SLOART je uporabnik oziroma obiskovalec dolžan pozorno prebrati in v celoti upoštevati te splošne pogoje uporabe.

Spletišče SLOART.si je dostopno na svetovnem spletu na www.sloart.si

2. Lastnik in upravljalec

S spletiščem Galerije SLOART (v nadaljevanju tudi » SLOART.si«) upravlja podjetje Galerija SLOART d.o.o., Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana, matična številka: 6757243000, davčna številka: 33405077.

3. Obiskovalec in uporabnik

Obiskovalec spletnega portala je vsaka oseba, ki obišče spletišče SLOART.si, pa ni nujno registrirana kot uporabnik spletnega portala. Uporabnik spletnega portala je oseba, ki se je za uporabo spletišča registrirala na spletišču SLOART.si in je pridobila uporabniško ime in geslo za uporabo spletišča.

4. Specifična pravila in navodila posamičnih storitev

Specifična pravila in navodila v povezavi s specifičnimi storitvami kod dodatek k tem splošnim pogojem so navedena na straneh spletišča SLOART.si pri posameznih storitvah. S sprejemom splošnih pogojev obiskovalec oz. uporabnik sprejema tudi ta specifična pravila in navodila.

5. Sprejem splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine sloart.si, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med sloart.si in kupcem.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

6. Neprimerna vsebina za mladoletne

Določena vsebina spletišča SLOART.si ni namenjena mladoletnim osebam. Na spletišču SLOART.si je predstavljeno veliko število umetniških del, ki niso cenzurirana. Takšna dela lahko vključujejo goloto ali kakšno drugačno vsebino, ki jo nekateri ljudje obravnavajo kot žaljivo. Starši oz. skrbniki mladoletnih otrok so samostojno odgovorni do katerih vsebin dostopa njihov otrok na spletišču SLOART.si

7. Varstvo in obdelava osebnih podatkov

Upravljalec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletišča, pridobljene ob registraciji na spletišču SLOART.si ali ob prijavi v spletišče SLOART.si, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07).

V skladu z ZVOP-1 sme upravljalec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljalec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna, s prijavo v storitev oziroma kakšna druga oblika privolitve posameznika.

V primeru uporabe spletišča SLOART.si se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob registraciji na spletišču SLOART.si s klikom na neoznačeno potrditveno polje za strinjanje s splošnimi pogoji in klikom na gumb »Registriraj se« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji.

Upravljalec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v registracijski obrazec: ime in priimek, naslov prebivališča, kraj, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, naziv podjetja in davčno številko podjetja.

Upravljalec osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti podjetja Galerija SLOART d.o.o.

Neposredno trženje pomeni uporabo osebnih podatkov posameznika za namene ponujanja blaga, storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (npr. statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, obveščanje o novostih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, telefonske, pisne ali elektronske raziskave).

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, sporočanje, širjenje, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljalec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Upravljalec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007). Upravljalec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljalec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljalec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.

8. Piškotki

Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz osnovnega spletišča.

Upravljalec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljalec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Šteje se, da uporabnik ob registraciji na spletišče SLOART.si daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti podjetja Galerija SLOART d.o.o..

9. Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je podjetje Galerija SLOART d.o.o. Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki registriranih uporabnikov spletišča SLOART.si, direktor MMag Damjan Kosec, Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana. 

10. Omejitev odgovornosti

Upravljalec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletišču, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja.

Upravljalec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi nedelovanja spletne strani.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljalec ne odgovarja za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v upravljalčevi lasti. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže preko spletišča popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

11. Dostopnost informacij

Upravljalec se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju Galerija SLOART in kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene lastnosti umetnin in pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
 • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene. Razvidno mora biti prikazano tudi, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • pred oddajo naročila in sklenitvijo pogodbe lahko potrošnik v procesu nakupa preko spletnega mesta sloart.si, v 5. koraku "Potrditev naročila" preveri tudi celotno vsebino naročila, vključno s ceno in količino ter v primeru napak ali nepravilnosti popravi naročilo. Prodajalec bo shranil podatke o naročilu in jih posredoval uporabniku preko e-pošte.
 • postopek nakupa blaga poteka v 5 korakih:
  1. korak - izbira blaga in dodajanje v košarico
  2. korak - prijava oziroma registracija
  3. korak - vnos plačnika in izbira dostave
  4. korak - izbira načina plačila
  5. korak - pregled celotne vsebine naročila vključno s količino in ceno ter potrditev naročila
  6. korak - zaključek naročila in nakup

12. Avtorske pravice

Vsebina spletišča je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je upravljalec, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorsko, pravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila, slik in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljalec izrecno dovoli v pisni obliki. Če obiskovalec ali uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo upravljalcu, brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

13. Odstop od nakupa in stvarne napake

Uporabnik ima ob nakupu preko spleta ali spletne dražbe pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju na e-naslov: info@sloart.si ali preko obrazca sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu nakupa in prevzema blaga. Blago je skupaj s pripadajočo embalažo in dokumentacijo v tem primeru potrebno vrniti prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu pogodbe. Šteje se, da uporabnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Če uporabnik odstopi od pogodbe, mu prodajalec najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe in vračila blaga, povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave, če je blago bilo dostavljeno preko Pošte Slovenije ali dostavne službe. Vrnjeni znesek torej zajema tudi stroške standardne dostave, ki so bili plačani ob nakupu blaga. V primeru, da je bila izbrana nadstandardna osebna dostava s strani prodajalca, je prodajalec uporabniku ni dolžan vrniti.

Uporabnik mora blago vrniti prodajalcu nepoškodovano in v enakem stanju kot je bilo ob nakupu. Zmanjšanje vrednosti blaga, ki je bilo uporabljeno znaša določen % od redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga. Če je na strani uporabnika na umetniškem delu nastala škoda, ki je nepopravljiva ali poseže v bistvo umetnine in njene vrednosti, je prodajalec upravičen od uporabnika uveljavljati povračilo celotne škode na blagu, skladno s temeljnimi načeli civilne odškodninske odgovornosti. Odgovornost uporabnika za plačilo zmanjšanje vrednosti blaga lahko znaša do zneska polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga, glede na obseg zmanjšanja vrednosti, kar za vsak posamezen primer individualno ugotavlja prodajalec, sodni cenilci oziroma avtor umetnine ali njegovi zastopniki.

Za pravne osebe odstop od pogodbe ni mogoč.

Prodajalec mora uporabniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Uporabnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Uporabnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.
Umetniška dela so zaradi svoje starosti lahko različno ohranjena, zato je ogled uporabnika ob prevzemu umetniških del v galeriji ali ob dostavi ter potrditev stanja blaga pomembna pri uveljavljanju stvarnih napak, saj je kasneje vedno težje dokazovati kdaj so poškodbe nastale.
Kontakt za prijavo stvarne napake je: info@sloart.si

14. Reševanje sporov

Morebitne spore bosta upravljalec in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.
Upravljalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se lahko odda prek e-poštnega naslova info@sloart.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Skladno z zakonskimi normativi upravljalec ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Upravljalec, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo uporabnikom tukaj.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

15. Veljavnost in spremembe splošnih pogojev

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 1. 2. 2023.

Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev prenehajo veljati predhodni splošni pogoji.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za obiskovalce in uporabnike spletnega portala.

Spremenjeni oz. dopolnjeni pogoji so avtomatično obvezujoči za obiskovalce in uporabnike, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer so navedeni splošni pogoji in preveriijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.