1. Splošni pogoji uporabe spletišča SLOART.si

Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe spletišča Galerije SLOART (v nadaljevanju tudi SLOART.si). Splošni pogoji, ki so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije veljajo za vse obiskovalce in / ali uporabnike spletne strani Galerije SLOART, vseh podstrani spletne strani Galerije SLOART in vseh povezanih strani.

Ob vstopu na spletno stran Galerije SLOART je uporabnik oziroma obiskovalec dolžan pozorno prebrati in v celoti upoštevati te splošne pogoje uporabe.

Spletišče SLOART.si je dostopno na svetovnem spletu na www.sloart.si

2. Lastnik in upravljalec

S spletiščem Galerije SLOART (v nadaljevanju tudi » SLOART.si«) upravlja podjetje Galerija SLOART d.o.o., Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana, matična številka: 6757243000, davčna številka: 33405077.

3. Obiskovalec in uporabnik

Obiskovalec spletnega portala je vsaka oseba, ki obišče spletišče SLOART.si, pa ni nujno registrirana kot uporabnik spletnega portala. Uporabnik spletnega portala je oseba, ki se je za uporabo spletišča registrirala na spletišču SLOART.si in je pridobila uporabniško ime in geslo za uporabo spletišča.

4. Specifična pravila in navodila posamičnih storitev

Specifična pravila in navodila v povezavi s specifičnimi storitvami kod dodatek k tem splošnim pogojem so navedena na straneh spletišča SLOART.si pri posameznih storitvah. S sprejemom splošnih pogojev obiskovalec oz. uporabnik sprejema tudi ta specifična pravila in navodila.

5. Sprejem splošnih pogojev

Z uporabo spletišča SLOART.si obiskovalec sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

6. Neprimerna vsebina za mladoletne

Določena vsebina spletišča SLOART.si ni namenjena mladoletnim osebam. Na spletišču SLOART.si je predstavljeno veliko število umetniških del, ki niso cenzurirana. Takšna dela lahko vključujejo goloto ali kakšno drugačno vsebino, ki jo nekateri ljudje obravnavajo kot žaljivo. Starši oz. skrbniki mladoletnih otrok so samostojno odgovorni do katerih vsebin dostopa njihov otrok na spletišču SLOART.si

7. Varstvo in obdelava osebnih podatkov

Upravljalec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletišča, pridobljene ob registraciji na spletišču SLOART.si ali ob prijavi v spletišče SLOART.si, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07).

V skladu z ZVOP-1 sme upravljalec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljalec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna, s prijavo v storitev oziroma kakšna druga oblika privolitve posameznika.

V primeru uporabe spletišča SLOART.si se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob registraciji na spletišču SLOART.si s klikom na neoznačeno potrditveno polje za strinjanje s splošnimi pogoji in klikom na gumb »Registriraj se« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji.

Upravljalec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v registracijski obrazec: ime in priimek, naslov prebivališča, kraj, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, naziv podjetja in davčno številko podjetja.

Upravljalec osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti podjetja Galerija SLOART d.o.o.

Neposredno trženje pomeni uporabo osebnih podatkov posameznika za namene ponujanja blaga, storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (npr. statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, obveščanje o novostih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, telefonske, pisne ali elektronske raziskave).

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, sporočanje, širjenje, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljalec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Upravljalec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007). Upravljalec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljalec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljalec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.

8. Piškotki

Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz osnovnega spletišča.

Upravljalec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljalec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Šteje se, da uporabnik ob registraciji na spletišče SLOART.si daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti podjetja Galerija SLOART d.o.o..

9. Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je podjetje Galerija SLOART d.o.o. Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki registriranih uporabnikov spletišča SLOART.si, direktor MMag Damjan Kosec, Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana. 

10. Omejitev odgovornosti

Upravljalec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletišču, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljalec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Upravljalec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljalec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljalec ne odgovarja za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v upravljalčevi lasti. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže preko spletišča popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

11. Avtorske pravice

Vsebina spletišča je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je upravljalec, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorsko, pravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila, slik in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljalec izrecno dovoli v pisni obliki. Če obiskovalec ali uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo upravljalcu, brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

12. Odstop od nakupa

Potrošnik ima ob nakupu preko spleta pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (e-naslov: info@sloart.si), da odstopa od nakupa, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 7 dni od oddanega sporočila o odstopu od nakupa.

Potrošnik mora blago vrniti prodajalcu nepoškodovano in v enakem stanju kot je bilo ob nakupu.

Potrošnik blaga ne sme uporabljati v primeru odstopa od nakupa.

Za pravne osebe je potrebno ob odstopu navesti vzrok odstopa od nakupa.

Potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa v primeru, da je blago dostavil zaposlen Galerije SLOART, kjer je potrošnik blago pregledal in podpisal prevzemni zapisnik, da se strinja z nakupom in da je prevzel umetniško delo na svojo odgovornost. Umetniška dela so zaradi svoje starosti lahko različno ohranjena in zato je ogled potrošnika ob prevzemu umetniških del in potrditev prevzema ter stanja blaga zavezujoč za kupca, saj je kasneje vedno težje dokazovati kdaj so poškodbe nastale.

13. Reševanje sporov

Morebitne spore bosta upravljalec in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

14. Veljavnost in spremembe splošnih pogojev

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 1. 10. 2018.

Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev prenehajo veljati predhodni splošni pogoji.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za obiskovalce in uporabnike spletnega portala.

Spremenjeni oz. dopolnjeni pogoji so avtomatično obvezujoči za obiskovalce in uporabnike, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer so navedeni splošni pogoji in preveriijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.