Z etičnim delovanjem do mednarodno primerljivega likovnega trga

Vodstvo in vsi zaposleni Galerije in dražbene hiše SLOART podpiramo in smo v celoti zavezani k spoštovanju tega etičnega kodeksa pri svojem delu, ki zagotavlja najvišje etične standarde, profesionalnost, transparentnost, odgovornost, neodvisnost ter poslovno odličnost.

Z zavezanostjo k etičnemu kodeksu želi Galerija SLOART zagotavljati profesionalne standarde delovanja in dvigovati ugled umetniških strokovnjakov na slovenskem trgu.

V odnosu do strank smo pošteni in spoštljivi in tako ravnamo tudi v odnosih z našimi poslovnimi partnerji in sodelavci. Vsi zaposleni so se trajnostno dolžni strokovno izobraževati na svojem področju in strmeti k napredku ter odličnosti.

V primeru kršitve ali neupoštevanja tega kodeksa morajo vsi zaposleni ustrezno ukrepati in sporočiti morebitno kršitev kodeksa direktorju Galerije SLOART ali za to pristojnim inštitucijam.

Če ste v primeru našega poslovanja zaznali kakšno kršitev ali neupoštevanje tega kodeka nas prosim obvestite preko obrazca za pohvale in pritožbe.

Zahvaljujemo se vam za vašo povratno informacijo.

Etični kodeks ravnanja v Galeriji in dražbeni hiši SLOART

 • Ravnamo etično, pošteno, strokovno, odgovorno, transparentno in po načelih dobrega gospodarja
 • Odgovorni smo do svojih strank, sodelavcev, poslovnih partnerjev ter do družbenega in naravnega okolja
 • Skrbno in odgovorno ravnamo s premoženjem, ki je temelj naše konkurenčnosti in poslovne uspešnosti
 • Spoštujemo naše stranke in skrbimo za varovanje zaupnosti podatkov o strankah
 • Spoštujemo sodelavce in skrbimo za prijazno delovno okolje, v katerem prevladujejo odprti medosebni odnosi
 • Zavzemamo se za integriteto ter pošteno in transparentno poslovanje skladno z zakonodajo, predpisi in regulacijo ter zavračamo podkupovanje in koruptivna dejanja
 • Sodelujemo s pristojnimi organi in smo dolžni prijaviti kazniva dejanja
 • Ločujemo poslovno od zasebnega delovanja in ne zlorabljamo notranjih informacij
 • Izogibamo se navzkrižju interesov in uveljavljanju osebnih interesov, preprečujemo nedopustne prakse ter ne sprejemamo daril
 • Zagotavljamo neodvisne strokovne storitve in cenitve brez vpliva tretjih oseb
 • Profesionalne storitve opravljamo le znotraj svojega strokovnega področja in znanja
 • Z določitvijo vrednot, poslanstva in temeljnih načel ravnanja smo postavili smernice, ki jim vsakodnevno in zavezano sledimo pri svojem poslovanju

Zakaj kupiti umetniško delo preko Dražbene hiše in Galerije SLOART?

1. Zaupanje in garancija prodajalca

Dražbena hiša in Galerija SLOART vam omogoča varen in 100% transparenten nakup umetniških del. Galerija SLOART ima vizijo in cilj, da vzpostavi mednarodno primerljiv in urejen likovni trg v Sloveniji in vzpostaviti najboljše svetovne prakse na področju trgovanja z umetninami, zato je transparentnost zagotovljena tako za kupca kot prodajal ca. Kot kupec ste seznanjeni z vsemi javno objavljenimi cenami, ob nakupu pridobite davčno potrjen originalni račun in certifikat za umetniško delo. Prav tako prodajalec na drugi strani dobi vso dokumentacijo z davčno potrjenim originalnim računom ter prodano ceno, javno znano provizijo, TRR izpiskom glede priliva in TRR izpisek glede izplačila kupnine. Na ta način je v skladu z varovanjem kulturne dediščine zagotovljena sledljivost, saj vsa izplačila gredo preko banke. Prodajalec s podpisom pogodbe jamči, da je lastnik umetniških del, da ta niso odtujena in so prosta vseh bremen, da so umetniška dela izvirniki in da niso ponaredki, hkrati pa zagotavlja, da bo vrnil kupnino za umetniško delo v primeru nereseničnih trditev.

2. Transparentno poslovanje

Galerija SLOART si s transparentnim poslovanjem prizadeva, da bi vzpostavila določene standarde in odpravila ključne anomalije, ki se trenutno pojavljajo na slovenskem likovnem trgu kot so prodaja na sivo in črno brez izdanih računov, neznane prodajne cene, prodajalcu neznana dosežena prodajna cena in provizija, izplačila prodajalcu na roke, prodaja ponaredkov in manipuliranje s cenami. Te številne anomalije povzročajo škodo tako kupcem kot prodajalcem, predvsem pa celotnemu slovenskemu likovnemu umetniškemu trgu in umetnikom. Samo s popolno transparentnosjo, javno objavljenimi cenami ter urejenim in poštenim poslovanjem bomo vrnili zaupanje v slovenski likovni umetniški trg ter ponovno privabili zbiratelje in investitorje ter na ta način pomagali številnim talentiranim umetnikom.

3. Možnost brezpogojnega vračila umetnine

Galerija SLOART vam omogoča 30 dnevno garancijo in možnost brezpogojnega vračila umetniškega dela brez stroškov ter vračilo kupnine v primeru, če bi se izkazalo, da umetniško delo ni izvirnik. Galerija SLOART garantira avtentičnost z mnenjem lastnih strokovnjakov, s preverjanjem dejstev v katalogih, mnenjem drugih galeristov, sodnih cenilcev in strokovnjakov za likovno umetnost na trgu za vsako umetniško delo in avtorja posebej. Še najbolj pa smo zaščiteni s podpisom pogodbe s prodajalcem umetnine in javno objavo umetnine na spletni strani, kjer je umetniško delo vidno vsem ostalim ljubiteljem umetnosti in strokovnjakom in jih tudi spodbujamo, da nam sporočijo, če bi bilo kaj narobe z avtentičnostjo ali s podatki glede umetniškga dela. Galerija SLOART se v več kot 15 letni zgodovini poslovanja ni srečala s primerom, da bi stranka vrnila umetniško delo zaradi ponaredka, vendar dopuščamo tudi to možnost, saj so se s tem srečale tudi največje galerije, muzeji in institucije na svetu, ki imajo najnaprednejšo tehnologijo in najboljše strokovnjake na svetu. V primeru kakršnekoli zlorabe bo Galerija SLOART takoj obvestila organe pregona in pričela z ustreznimi postopki.

4. 10 letna garancija za avtentičnost

Galerija SLOART vam nudi tudi pogojno 10 letno garancijo za avtentičnost umetniškega dela, kjer je potrebno najprej dokazati da gre za identično umetniško delo, ki je bilo kupljeno. Na podlagi mnenja sodnega cenilca je potrebno dokazati, da ne gre za avtenično umetniško delo in v primeru nejasnosti se lahko zahteva dodatno mnenje javne institucije ali sodišča. Galerija SLOART bo v primeru, da ne gre za avtenično umetniško delo najprej poskušala pridobiti kupnino od lastnika umetniškega dela. V primeru, da to ni možno pa bo kupnino vrnila Galerija SLOART. V primeru višjega zneska, ki bi lahko ogrozil poslovanje galerije, si pridržujemo pravico, da poravnamo kupnino v obrokih v obdobju do najkasneje 5 let. Po obdobju 10 let pa Galerija SLOART ne prevzema več nobene odgovornosti, saj je zaradi menjave lastništva, selitve, smrti kupca ali lastnika in drugih okoliščin skoraj nemogoče dokazovati kakršne koli trditve.

5. Integritega zaposlenih

Vsi zaposleni Galerije SLOART so s podpisom kodeksa zavezani k etičnosti, transparentnosti, varovanju informacij, zasebnosti, poštenosti, pravičnosti, doslednosti, integriteti ter skladnosti poslovanja. Vsi zaposleni imajo opravljen magisterij iz svojega področja, so tik pred zaključkom magisterija ali opravljajo doktorat in so izkušnje pridobivali tudi v tujini v uglednih institucijah.

6. Zaupa nam več kot 100.000 ljubiteljev umetnosti

Galeriji SLOART zaupa več kot 100.000 različnih ljubiteljev umetnosti in zbirateljev, ki na leto obišče našo spletno galerijo in digitalne medije. Kot kupci nam zaupajo številni podjetniki, direktorji, zdravniki, odvetniki, estradniki in številni drugi ljubitelji umetnosti in zbiratelji. Najbolj pa smo ponosni na številne zveste člane našega kluba zbirateljev.

7. Prodaja po celotni sloveniji in v tujini

Galerija SLOART izvaja prodajo umetniških del po celotni Sloveniji in v sosednjih državah, saj z inovativnimi pristopi k prodaji, kakovostnimi storitvami, dostavo ali ogledom na domu ali v poslovnih prostorih omogočamo prodajo in nakup številnim strankam in podjetjem.

8. Bogata zgodovina in raznolika ponudba

Galerija SLOART na trgu obstaja že več kot 15 let in ima najvećjo ponudbo vrhunskih umetnin v Sloveniji z več kot 3000 vrhunskih umetniških del. Do umetniških del, posebnih ponudb in informacij lahko tako enostavno dostopate preko naše spletne strani kadarkoli, kjer koli in na katerikoli napravi.

9. Za vas poiščemo umetniško delo, ki ga iščete

Če trenutno ni na voljo umetnine, ki jo iščete nas lahko obvestite o vaši željah in interesih in bomo poskušali poiskati umetniško delo, ki ga iščete, prava tako pa vas bomo občasno obveščali le o tistih umetniških delih, ki vas zanimajo.

10. možnost prodaje umetnine preko dražbene hiše

Če ste umetnino kupili kot investicijo ste lahko preko naše galerije kot član kluba zbirateljev obveščeni o cenah primerljivih umetniških del oziroma del istega avtorja ter trendih na umetniškem trgu in tudi umetnino kadarkoli prodate preko Dražbene hiše in galerije SLOART. Na ta način lahko spremljate umetniški trg in nihanje cen glede na gospodarsko stanje in druge okoliščine. Galerija SLOART ima eno največjih zbirk podatkov in pregled nad ponudbo in cenami umetniških del v Sloveniji in ob naslednjem nakupu ali prodaji vam bomo lahko svetovali na podlagi realnih podatkov iz trga.