Galerija in dražbena hiša SLOART priporoča

Boris Jesih - Jutro 120 cm x 100 cm
11000 €

Avtor: Jesih Boris
Leto nastanka: 1977

Tehnični opis: Jajčna tempera na platno.

Rihard Jakopič - Portret soproge 45,50 cm x 36,50 cm
9800 €

Avtor: Jakopič Rihard
Leto nastanka: 1898

Tehnični opis: Olje na platno, signirano zgoraj levo. Zavedena v Jakopičevem katalogu (Moderna galerija).

6000 € 5400 €

Avtor: Mušič Zoran
Leto nastanka: 1965

Tehnični opis: Pastel na papir, signirana in datirana spodaj desno

Fran Tratnik - Magdalena 70 cm x 53 cm
5200 €

Avtor: Tratnik Fran
Leto nastanka: Neznano

Tehnični opis: Olje na platno, signirano desno zgoraj

2900 €

Avtor: Perko Tomaž
Leto nastanka: Neznano

Tehnični opis: Olje na platno

2600 €

Avtor: Berber Mersad
Leto nastanka: Neznano

Tehnični opis: Olje na platno, signirano levo spodaj

Avtor: Jakac Božidar
Leto nastanka: 1928

Tehnični opis: Pastel, signirano in datirano spodaj