Galerija in dražbena hiša SLOART priporoča

Drago Tršar - Človekovo življenje 40 cm x 68 cm x 14 cm
9000 €

Avtor: Tršar Drago
Leto nastanka: 1977

Tehnični opis: Bronast kip, signirano (D. Tršar) spredaj spodaj desno. Kipu je dodan Tršarjev zapis, da potrjuje, da je kip njegovo delo, prvi odlitek od treh možnih, potrdilo datirano 1977.

Jože Tisnikar - Avtoportret 130,50 cm x 97 cm
7500 €

Avtor: Tisnikar Jože
Leto nastanka: 1986

Tehnični opis: Mešana tehnika na platno, signirano desno spodaj.

5000 €

Avtor: Smrekar Hinko
Leto nastanka: 0

Tehnični opis: risba na papir

Tematski opis: Karel Dobida je v monografiji Hinko Smrekar opisal odlične risbe z motivi Turkov, ki jih je umetnik v času pred drugo svetovno vojno risal za Srbsko akademijo znanosti. "Malo pred izbruhom vojne se je Smrekar pogajal z beograjsko Srbsko akademijo znanosti zaradi ilustriranja nekaterih srbskih narodnih pesmi za akademijsko izdanje. Sprva sta mu bili dodeljeni dve pesmi: »Margita devojka« in »Rajko vojvoda«. Ohranjenih je še nekaj teh perorisb, ki so zaradi svoje čistosti, jasne razporeditve in čustvene topline prav posrečena dela. Reproducirane so bile pa šele po koncu vojne." Tudi za izjemno risbo bojev slovenskih kmetov z otomanskimi vojaki je težko najti bolj primerne besede kot so Dobidine: "Čistost, jasna razporeditev in čustvena toplina". Na tej dolgi horizontalni podobi so na levem delu kmetje, na desnem pa Turki. Podoba prikazuje prizor iz 15. ali 16. stoletja, ko so bile slovenske in sosednje dežele tarča tako imenovanih turških vpadov. Sedem Slovencev sestavlja šest mož in ena odločna žena. Tudi Turkov je sedem. Šest jih bo gledalec zlahka naštel, eden pa leži na tleh in ga izdajajo le brk, razprt rokav in privihan vrh obuvala. Elegantni ritem podobe in mojstrska izvedba dajeta nasilni podobi nenavadno fineso. Duhovita podrobnost ženske, ki kaže 'figo' poskrbi za dodaten vsebinski kontrapunkt. Med mnogimi izjemnimi Smrekarjevimi risbami je ta nekaj posebnega, čeprav nadaljuje tradicijo njegove osebne uporniške drže. Izredno jasna zgradba te dinamične kompozicije prispeva k celotnem vtisu in zelo visoki kvaliteti dela.

4200 €

Avtor: Vavpotič Ivan
Leto nastanka: 1939

Tehnični opis: Olje na platno, signirano in datirano spodaj levo.

2500 €

Avtor: Tršar Drago
Leto nastanka: 0

Tehnični opis: Žgana glina, 8/12, signirano ob strani desno (D. Tršar).

Hinko Smrekar - Risba 1 33 cm x 24,10 cm
900 €

Avtor: Smrekar Hinko
Leto nastanka: 0

Tehnični opis: Risba s tušem, signirano zgoraj desno.

Hinko Smrekar - Risba 2 33 cm x 24,20 cm
900 €

Avtor: Smrekar Hinko
Leto nastanka: 0

Tehnični opis: Risba s tušem, signirano desno zgoraj.