O upravljanju umetniških zbirk

Kako poteka upravljanje umetniške zbirke?
 • Pomembne in kakovostne umetniške zbirke so zgrajene z radovednostjo, strastjo, izobraženim očesom in strokovnim znanjem. Prav tako so potrebni domišljija, fokus, čas, trud in disciplina zbiratelja. Najboljše umetniške zbirke so sestavljene iz umetniških del, ki resonirajo in se medsebojno povežejo na nivo, ki je vizualno, intelektualno in zgodovinsko kontekstualiziran, ter so vitalne, unikatne, relevantne, smiselne in konsistentne. Podjetniške umetniške zbirke morajo biti usklajene z vrednotami podjetja in blagovne znamke, zgodovino podjetja ter socialnimi in ekonomskimi pogoji v regiji.
 • Če ste zasebni zbiratelj, nas kontaktirajte in sporočite svoje želje glede upravljanja umetniške zbirke. Poslali vam bomo predloge za občasno ali trajno sodelovanje.
 • Če potrebujete pomoč pri upravljanju družinske zbirke po smrti svojega družinskega člana, sorodnika ali prijatelja, ki je bil zbiratelj ali avtor, je potrebno poskrbeti za umetniško zbirko kot celoto in pripraviti dolgoročni načrt upravljanja glede na vaše želje in interese ter interese prejšnjega lastnika. Pri upravljanju umetniške zapuščine avtorjev se lahko zgodi, da avtorju po smrti cene narastejo, pogosto pa, da avtor zaradi pomanjkanja promocije in razstav začne izgubljati zanimanje kupcev in zbirateljev in lahko v nekaj letih ali desetletjih popolnoma izgine s prodaje na umetniškem trgu. Zato je zelo pomembno, da se s strokovnim upravljalcem umetniške zbirke izdela dolgoročna strategija upravljanja zbirke, organiziranja nadaljnjih razstav in promocije umetnika po smrti. Prav tako je potrebno pripraviti ustrezni prodajni načrt v primeru prodaje, da zaradi nepravilnih odločitev ne pride do občutnega padca cen.
 • Če ste podjetje in imate večjo umetniško zbirko, njeno upravljanje zahteva veliko strokovnega znanja in izkušenj. Z našo pomočjo lahko celovito upravljate in ohranjate svojo umetniško zbirko brez stroškov zaposlenega, ki ni strokovno usposobljen in podkovan za upravljanje velikih umetniških zbirk in ne more pokrivati celotnega procesa upravljanja umetniških zbirk. Z našimi storitvami poskrbimo, da je vaša umetniška zbirka ustrezno pregledana, ocenjena, zavarovana, razstavljena, varovana, negovana, fotografirana, dokumentirana in hranjena. Na podlagi začetnega pregleda vam bomo pripravili prilagojen načrt za upravljanje umetniške zbirke, pripravili pravilnike za ravnanje z umetniško zbirko in s periodičnimi pregledi in ocenami poskrbeli, da umetniška zbirka sledi svojim ciljem ter ocenili vrzeli in priložnosti za rast.
 • Novi zaposleni, upravljalci in menedžment v velikih podjetjih se velikokrat ne zavedajo pomena umetniške zbirke, ki jo je podjetje gradilo skozi desetletja in tako skrbelo za družbeno odgovornost, pomoč umetnikom in pomagalo lokalnemu okolju z organiziranjem razstav in dogodkov ter krepitvi kulture nasploh. Največkrat se podjetja ne zavedajo, da imajo v svoji lasti pomembno kulturno dediščino, za katero so prevzeli odgovornost - za ustrezno skrb, nego in varovanje. Umetniške zbirke so v večini slovenskih podjetij zapostavljene, neurejene, umetniška dela nepremišljeno visijo po raznih prostorih, hodnikih, pisarnah, sprejemnicah, kleteh in niso ustrezno konservirana in zaščitena. Podjetja ne vodijo ustrezne evidence v primeru kraje ali zamenjave umetniškega dela in nimajo vzpostavljenih pravilnikov za upravljanje umetniške zbirke, kar podjetjem prinaša izgubo, saj umetniška dela izgubljajo vrednost. Nepopravljiva škoda, ki nastane na kulturni dediščini, pa je zaradi nepravilne uporabe, obrabe, poškodb, čiščenja, nepravilnega vzdrževanja neprecenljiva.
 • Ker podjetja nimajo ustreznega kadra, največkrat skrb za umetniško zbirko prevzamejo zaposleni iz nabave, računovodstva, marketinga, komuniciranja, kadrovske službe ali vzdrževanja, ki pa nimajo ustreznih strokovnih znanj in izkušenj in lahko s svojim ravnanjem povzročajo veliko škodo. Tako ravnanje se lahko podjetjem maščuje pri ugledu blagovne znamke, saj je to odraz, kako skrbijo za slovensko kulturno dediščino in lastnino.
 • Največkrat pride do popolnega razvrednotenja umetniške zbirke v primeru stečaja ali likvidacije podjetja, kjer stečajni upravitelji pogosto ne ravnajo odgovorno s kulturno dediščino in umetniško zbirko, ki so jo gradile številne generacije, in na ta način povzročajo finančno in kulturno škodo.
 • Podjetja, ki bodo svojo umetniško zbirko videla kot neprecenljivo unikatno vrednost, ki jo imajo še neizkoriščeno v podjetju, in bodo svojo umetniško zbirko uvrstila v svojo marketinško in poslovno strategijo ter vizijo podjetja ali v program družbene odgovornosti, bodo lahko skozi umetniško zbirko komunicirala svojo identiteto s svojimi kupci in bila v očeh kupcev uspešna. Prav tako pa bodo pridobila veliko dodano vrednost, saj kakovostna umetniška zbirka skupaj s kakovostnimi umetniškimi programi omogoča neprecenljivo doživetje in naredi velik vtis na kupce, zaposlene in poslovne partnerje. Eno takšnih podjetjij v Sloveniji je podjetje Riko in velik zbiratelj g. Janez Škrabec.
Zakaj potrebujemo strokovno upravljanje umetniške zbirke?
 • Postali ste zbiratelj, začeli sestavljati svojo umetniško zbirko in zdaj bo potrebno skrbeti zanjo. Vaša umetniška zbirka je dobrina, ki ima velik simbolni pomen, veliko materialno vrednost in je precejšnja naložba vašega časa, denarja in ljubezni, zato ste nanjo lahko ponosni. Upravljanje zbirke zahteva veliko časa, znanja, strokovnosti in potrpežljivosti in tukaj vam lahko pomagajo naši strokovni sodelavci. Dodatna strokovna pomoč pri upravljanju umetniške zbirke poveča nekatere stroške pri nakupu, prodaji, upravljanju in vzdrževanju zbirke, vendar so prednosti takšne pomoči za vašo umetniško zbirko veliko večje, saj vam omogočajo brezskrbnost in pomoč izkušenih, strokovnih sodelavcev, kar je pogosto vredno dodatne naložbe.
 • Če ste novi zbiratelj, priporočamo, da se odločite za nakup začetnega paketa osnove upravljanja umetniške zbirke, kjer boste dobili začetne nasvete za izgradnjo umetniške zbirke glede na svoje želje in interese, uredili bomo obveščanje o izbrani ponudbi in umetninah primernih za investicije, pridobili boste dokumentacijo in gradivo o osnovah zbirateljstva (izgradnja, upravljanje, negovanje, vzdrževanje, zaščita in predstavitev umetniške zbirke) ter vam predstavili brezplačno programsko opremo za vodenje umetniške zbirke za člane kluba zbirateljev. Vsi naši sodelavci so podpisniki kodeksa etike in bodo varovali vse zaupne informacije, naše sodelovanje pa bo temeljilo na popolnem zaupanju.
 • Največja dodana vrednost, ki jo prinese strokovno upravljanje umetniških zbirk, so predvsem podrobnosti. Te določajo ključno povezavo med umetniško zbirko kot celoto in posameznim umetniškim delom, njeno zgodovino in njeno prihodnostjo. Resen zbiratelj bo že na začetku gradnje umetniške zbirke začel z nalogami zbiranja in urejanja pomembnih informacij, dokumentov in podrobnosti o posameznem umetniškem delu. Ob osnovnih podatkih o umetniškem delu, umetniku, naslovu umetniškega dela, letu izdelave in medijev je potrebno dokumentirati ostale pomembne informacije, kot so fizično stanje umetnine, provenienca, zgodovina razstav, dokumentacija o cenitvah, spremljanje cen in podobno. To zahteva veliko administrativnega dela in pogosto zahteva dodatno raziskovanje, ki je včasih lahko precej zamudno. Vse te podatke je potrebno vnesti v podatkovno bazo za upravljanje umetniške zbirke, kjer so varno shranjeni za kasnejšo uporabo.
 • Vodenje in izvedba številnih zahtevnih procesov pri upravljanju umetniške zbirke zahteva veliko individualnega strokovnega dela. Vsak od teh procesov prinaša svoje izzive, ki jih je potrebno nasloviti in reševati; dober upravljalec umetniške zbirke bo lahko opozoril na določene postopke, svetoval in usmerjal celoten proces in projekt. Organiziranje aktivnosti in nalog upravljanja umetniške zbirke je ena najpogostejših in najpomembnejših aktivnosti upravljalca zbirke. To zahteva številne veščine, kot so upravljanje ljudi, časa, tveganj, logistiko in komunikacijo. Aktivnejša in številčnejša kot je vaša umetniška zbirka, več dela je potrebnega za upravljanje zbirke, zato postane strokovna in profesionalna pomoč upravljalca ključnega pomena. Galerija SLOART lahko vse to opravi za vas, zmanjša število napak in dragih napačnih odločitev pri nakupu, prodaji, vzdrževanju umetniških del, vi pa se lahko ta čas usmerite v uresničevanje svoje poslovne vizije, saj boste o opravljenem delu in upravljanju umetniške zbirke dobivali periodična poročila.
 • Strokovni upravljalec umetniške zbirke vam bo po potrebi svetoval, kaj je najboljše za vašo umetniško zbirko, in se bo posvetoval z vami o vaših željah in interesih. S pomočjo svetovanja in strokovnega mnenja lahko sprejemate premišljene in skrbne odločitve ter na ta način zagotavljate, da je vaša umetniška zbirka upravljana in vzdrževana po najvišjih standardih.
 • Ena od najpomembnejših zadev pri upravljanju umetniške zbirke je tudi konserviranje in vzdrževanje umetniških del. Redni in temeljiti pregledi ter poročila o stanju umetniških del identificirajo morebitne spremembe in obrabo, ki jih je težko videti na prvo oko, kar določa obseg potrebnega konserviranja. Pri prevozu in hranjenju je zelo pomembno pravilno pakiranje glede na okoliščine transporta. V celotnem življenjskem obdobju umetniške zbirke je potrebno upoštevati okoljske dejavnike, kot so svetloba, temperatura in vlažnost, ki morajo biti ustrezni in prilagojeni, da bodo dolgoročno ohranjali vašo umetniško zbirko. Včasih se ti preventivni in varnostni ukrepi zdijo nepotreben dodaten strošek, vendar je potrebno pretehtati stroške glede na vrednost umetniške zbirke, saj poškodbe lahko občutno zmanjšajo njeno vrednost. Z ustreznim negovanjem in vzdrževanjem lahko zagotovimo najnižje možne okoljske vplive skozi daljše obdobje, desetletje ali stoletje in tako ohranjamo in povečujemo vrednost umetniške zbirke. Vsi procesi upravljanja sledijo enemu ključnemu cilju, da je umetniška zbirka dobro upravljana in vzdrževana ter na ta način povečuje svojo vrednost na dolgi rok.
 • Ob umetniških delih je zelo pomembna tudi dokumentacija. Če jo hranite doma, se lahko izgubi, uniči ali poškoduje, zato je zelo pomembno, da imate kopijo celotne dokumentacijo varno shranjeno še na drugem mestu. Umetniška zbirka, ki je ustrezno zaščitena, negovana in vzdrževana ter ima celovito dokumentacijo, je absolutno vredna več kot zbirka, ki te dokumentacije nima. Nepopolna in netočna dokumentacija vas lahko stane več tisoč EUR za posamezno umetniško delo, saj bo pri cenitvi umetniško delo zaradi tega doseglo nižjo vrednost. Če pomnožite to vrednost s številom umetniških del v svoji zbirki, postane jasno, da so prednosti in koristi pri zagotavljanju strokovnih storitev upravljavca umetniške zbirke velike. Poleg tega boste mirnejši in boste lažje spali, saj boste vedeli, da je za umetniško zbirko dobro poskrbljeno in da dolgoročno ohranjate njeno vrednost.

Storitve upravljanja umetniške zbirke

Storitve upravljanja umetniške zbirke lahko obsegajo
 • Strokovno svetovanje pri izgradnji nove ali obstoječe umetniške zbirke.
 • Priprava, vzpostavitev in vodenje popolne evidence in fotografij vaše umetniške zbirke na vseh lokacijah za potrebe poslovanja, vrednotenja osnovnih sredstev, ureditev zavarovanja ter pravnih zadev ali za obračun davkov in priprave bilanc.
 • Zbiranje, raziskovanje, pregled, digitalizacija, shranjevanje in arhiviranje vse obstoječe papirne in druge dokumentacije, informacij ter fotografij umetniških del s podrobnim opisom umetniške zbirke, časom nastanka, velikostjo in lokacije.
 • Pregled in ugotavljanje razlik med inventarjem in papirnih ali digitalnih evidenc in uskladitev podatkov.
 • Izvedba pregleda in popisa umetnin enkrat letno in možnost izrednih pregledov.
 • Strokovne in sodne cenitve umetnin, ki naj se izvajajo redno na vsakih 3–5 let.
 • Pripravimo cenitve za posojila na umetniška dela ter vodenje evidence posojil in zavarovanj.
 • Raziskovanje in analiza umetniškega trga, trendov in spremljanje cen.
 • Identifikacija iskanih umetniških del in avtorjev na trgu za namen vključitve v vašo umetniško zbirko.
 • Pomoč pri nakupu in prodaji umetniških del ali zbirke ter pomoč pri exit strategiji v primeru investiranja.
 • Vodenje nakupnega procesa preko druge galerije ali zasebnika, pomoč pri pogajanjih in komunikaciji s stranko.
 • Prednakupni skrbni pregled in pregled vseh dosedanjih transakcij pri nakupu ali prodajah.
 • Strateško planiranje, sestavljanje proračuna in kriterijev za nove nakupe ali prodaje in napoved izdatkov.
 • Revitalizacija umetniške zbirke z relokacijo, rotiranjem in novim uokvirjanjem, da ji vdihnete novo življenje.
 • Kuriranje in planiranje postavitev umetniških del po lokacijah in redefiniranje zbirke z grupiranjem in tematskimi koncepti.
 • Izobraževanje o upravljanju umetniških zbirk.
 • Svetovanje pri upravljanju umetniške zbirke ob prodaji ali združitvi podjetja, stečaju, likvidaciji ali prisilni poravnavi.
 • Priprava celovitega poročila o fizičnem stanju umetniških del na določen datum ter prioritiziranje potreb za konserviranje, restavriranje in okvirjanje.
 • Priprava pravilnika za celovito upravljanje umetniških zbirk glede na želje in cilje podjetja.
 • Pripravimo pravilnike za transport, instalacije, čiščenje, nego, ravnanje, vzdrževanje, varovanje in hrambo umetniških del.
 • Pripravimo pravilnike za ureditev prostorov, osvetlitev, vlago, temperaturo, zaščito pred poškodbami, restavratorske postopke.
 • Pripravimo pravilnike za razstave, izposojo ali donacijo vaših slik drugim galerijam, muzejem, bolnišnicam, zaposlenim.
 • Nadzor nad implementacijo in izvajanjem pravilnikov za upravljanje umetniške zbirke ter priprava vprašalnika in ankete.
 • Priprava in pregledi zavarovalnih polic, priprava poročil za zavarovalnice ter svetovanje pri pogojih, stroških in vrednostih zavarovanj.
 • Priprava tiskanih ali digitalnih katalogov vaše celotne ali delne umetniške zbirke.
 • Profesionalno fotografiranje vaše umetniške zbirke.
 • Načrtovanje izrednih ukrepov ob naravnih nesrečah.
 • Ocena tveganj in priprava ukrepov za preprečevanja in zmanjševanje tveganj, kot so poškodbe, izgube ali kraje.
 • Hitra pomoč in podpora pri poškodbah, nesrečah, izgubi ali kraji umetniškega dela.
 • Vzpostavimo varnostne sisteme proti kraji ali zamenjavi umetniškega dela.
 • Pridobimo ponudbe zunanjih izvajalcev v primeru dodatnih storitev.
 • Nudimo programsko opremo za upravljanje umetniške zbirke in vam postavimo vrhunsko spletno stran za predstavitev vaše umetniške zbirke.
 • Priprava opisnih ploščic umetniških del s kodami hitrega odziva, splošno znane kot kode QR.
Etični kodeks in neodvisnost pri upravljanju umetniških zbirk

Vsi zaposleni Galerije SLOART in drugi zunanji strokovni sodelavci in sodni cenilci se držijo strogih etičnih kodeksov, ki zagotavljajo najvišje etične standarde, profesionalizem, neodvisnost ter poslovno odličnost. Vsi zaposleni in sodelavci Galerije SLOART podpišejo etični kodeks, ki zagotavlja profesionalne standarde delovanja, s čimer dvigujejo ugled umetniških strokovnjakov na slovenskem trgu. Etični kodeks zagotavlja, da sodelavci služijo interesom stranke, in sicer:

Cenik upravljanja umetniške zbirke in začetni paket za zbiratelje

Upravljanje umetniške zbirke 70 EUR/h z DDV
Upravljanje umetniške zbirke za člane kluba zbirateljev 55 EUR/h z DDV
Začetni paket osnove upravljanja umetniške zbirke za zbiratelje začetnike 300 EUR z DDV
Prihod na dom - Ljubljana 50 EUR z DDV
Prihod na dom - do 100 km v eno smer 100 EUR + 0.5 EUR na kilometer z DDV
Prihod na dom - do 200 km v eno smer 150 EUR + 0.5 EUR na kilometer z DDV

Začetni paket osnove upravljanja umetniške zbirke vsebuje svetovanje strokovnega sodelavca glede na želje/interese in cilje zbiratelja, ureditev obveščanja o izbrani ponudbi in umetninah primernih za investicije, pridobitev dokumentacije in gradiva o osnovah zbirateljstva (izgradnja, upravljanje, negovanje, vzdrževanje, zaščita in predstavitev umetniške zbirke), predstavitev brezplačne programske opreme za vodenje umetniške zbirke za člane kluba zbirateljev.

Sodelujemo z več specializiranimi slovenskimi sodnimi cenilci, ki so strokovnjaki na svojem področju, javnimi institucijami, restavratorskim centrom in številnimi drugimi strokovnjaki in zbiratelji umetnin.

Zakaj upravljanje umetniške zbirke pri Galeriji in dražbeni hiši SLOART?

1. Zaupanje in garancija galerije

Galerija ima vizijo in cilj vzpostaviti mednarodno primerljiv in urejen likovni trg v Sloveniji in vzpostaviti najboljše svetovne prakse na področju trgovanja z umetninami, zato je transparentnost zagotovljena tako za kupca kot prodajalca.

2. Transparentno in etično poslovanje

Galerija SLOART si s transparentnim poslovanjem prizadeva vzpostaviti določene standarde in odpraviti ključne anomalije, ki se trenutno pojavljajo na slovenskem likovnem trgu, kot so prodaja na sivo in črno brez izdanih računov, neznane prodajne cene, prodajalcu neznana dosežena prodajna cena in provizija, izplačila prodajalcu na roke, prodaja ponaredkov in manipuliranje s cenami. Te številne anomalije povzročajo škodo tako kupcem kot prodajalcem, predvsem pa celotnemu slovenskemu likovnemu umetniškemu trgu in umetnikom. Samo s popolno transparentnostjo, javno objavljenimi cenami ter urejenim in poštenim poslovanjem bomo vrnili zaupanje v slovenski likovni umetniški trg ter ponovno privabili zbiratelje in investitorje ter na ta način pomagali številnim talentiranim umetnikom.

3. Sodelujemo s priznanimi strokovnjaki

Galerija SLOART sodeluje s številnimi priznanimi likovnimi strokovnjaki, kritiki in sodnimi cenilci, ki lahko pomagajo pri cenitvah in mnenjih glede umetniških del v prodaji.

4. Integritega zaposlenih

Vsi zaposleni Galerije SLOART so s podpisom kodeksa zavezani k etičnosti, transparentnosti, varovanju informacij, zasebnosti, poštenosti, pravičnosti, doslednosti, integriteti in skladnosti poslovanja. Vsi zaposleni imajo opravljen magisterij iz svojega področja, so tik pred zaključkom magisterija ali opravljajo doktorat in so izkušnje pridobivali tudi v tujih uglednih institucijah.

5. Zaupa nam več kot 100.000 ljubiteljev umetnosti

Galeriji SLOART zaupa več kot 100.000 različnih ljubiteljev umetnosti in zbirateljev, ki na leto obišče našo spletno galerijo in digitalne medije. Kot kupci nam zaupajo številni podjetniki, direktorji, profesorji, zdravniki, odvetniki, estradniki in številni drugi ljubitelji umetnosti in zbiratelji. Najbolj pa smo ponosni na številne zveste člane našega kluba zbirateljev.

6. Prodaja po celotni sloveniji in v tujini

Galerija SLOART izvaja prodajo umetniških del po celotni Sloveniji in v sosednjih državah, saj z inovativnimi pristopi k prodaji, kakovostnimi storitvami, dostavo ali ogledom na domu ali v poslovnih prostorih omogoča prodajo in nakup številnim strankam in podjetjem.

7. Bogata zgodovina in raznolika ponudba

Galerija SLOART na trgu obstaja že več kot 15 let in ima največjo in najboljšo ponudbo vrhunskih umetnin v Sloveniji, saj vključuje več kot 2000 vrhunskih umetniških del. Do umetniških del, posebnih ponudb in informacij lahko enostavno dostopate preko naše spletne strani kadarkoli, kjerkoli in na katerikoli napravi.

8. Za vas poiščemo umetniško delo, ki ga iščete

Če v določenem trenutku ni na voljo umetnine, ki jo iščete, nas lahko obvestite o svojih željah in interesih, mi pa vam bomo poskušali poiskati želeno umetniško delo, obenem pa vas bomo občasno obveščali le o tistih umetniških delih, ki vas zanimajo.

9. Največja podatkovna zbirka

Če ste umetnino kupili kot investicijo, vas lahko kot člana kluba zbirateljev obveščamo o cenah primerljivih umetniških del oziroma delih istega avtorja ter trendih na umetniškem trgu. Po želji lahko umetnino pri nas kadarkoli tudi prodate. Na ta način lahko spremljate umetniški trg in nihanje cen glede na gospodarsko stanje in druge okoliščine. Galerija SLOART ima eno največjih zbirk podatkov in pregled nad ponudbo in cenami umetniških del v Sloveniji, zato vam lahko ob naslednjem nakupu ali prodaji svetujemo na podlagi realnih podatkov s trga.

Programska oprema za upravljanje umetniške zbirke

Upravljajte in organizirajte svojo umetniško zbirko kjerkoli in kadarkoli
 • Celovito upravljanje umetniške zbirke je lahko zelo zahteven proces, še posebej, če imate v zbirki več 10, 100 ali 1000 umetniških del. Upravljanje umetniške zbirke mora biti natančno, v veliki meri avtomatizirano in poenostavljeno, za inventuro se lahko uporabi tudi tehnologija RFID, s katero označimo posamezno umetniško delo, za varovanje umetniških del pred krajo ali zamenjavo pa uporabimo posebne varnostne naprave. Galerija in dražbena hiša SLOART je edina galerija v Sloveniji, ki ima zaradi dolgoročne razvojne strategije in digitalne transformacije na voljo znanje, izkušnje in lastni razvoj programske opreme za upravljanje, promocijo in prodajo umetniških del ter definirane procese, s katerimi lahko upravljamo umetniške zbirke ne glede na velikost in kompleksnost. S stalnim razvojem naše digitalne infrastrukture za upravljanje, promocijo in prodajo umetniških del boste nenehno deležni izboljšav in novih funkcionalnosti, saj bomo za lastne potrebe nenehno izboljševali in razvijali našo programsko opremo, infrastrukturo, procese in uporabniško izkušnjo.
 • Naša spletna programska oprema za osnovno vodenje umetniške zbirke in drugih dragocenosti (ure, vina, nakit, avtomobili, nepremičnine, jahte) je za člane kluba zbirateljev in manjše zbiratelje na voljo brezplačno. Za večja podjetja, zavarovalnice, banke in muzeje ter druge javne institucije pa je na voljo celovit informacijski sistem, ki ga uporablja Galerija in dražbena hiša SLOART za svoje poslovanje skupaj z izdelanim prilagojenim spletnim portalom za predstavitev vaše umetniške zbirke interni ali širši javnosti. Če ne potrebujete posebnega spletnega portala za predstavitev umetniške zbirke, lahko preko spletnih storitev v našem informacijskem sistemu umetniško zbirko enostavno predstavimo na vaši spletni strani podjetja ali intranetu. Naša spletna programska oprema vam omogoča, da upravljate svojo zbirko na enostaven način z vaše lokacije. Največja prednost postavitve celovitega informacijskega sistema za upravljanje je v tem, da je podatkovno povezan z našim centralnim informacijskim sistemom za prodajo umetniških del, zato boste enostavno in ažurno obveščeni o raznih dogodkih, povezanih s cenami, prodajo in ostalimi podatki, ki so povezani z vašo zbirko.
 • Moduli celovitega informacijskega sistema za večja podjetja, zavarovalnice, banke in muzeje in druge javne institucije vsebujejo naslednje komponente: nadzorna plošča, prevzem, vračilo, pogodbe, aneksi, inventura, certifikati in mnenja, seznam nakupov in prodaj, avtorji, umetniška dela, umetniške zbirke, upravljanje prostorov in okolijskih vplivov, beleženje časa pri upravljanju umetniške zbirke, izdajanje računov pri prodaji, marketinške kampanje, upravljanje marketinških list, naloge, dogodki, kontakti, podjetja, program zvestobe, upravljanje prodajnih priložnosti, reklamacije, poročila, analitika, dokumentacija, fotografije, upravljanje uporabnikov, arhiviranje in spletni portal za promocijo.

Ostale storitve Galerije in dražbene SLOART

Galerija in dražbena hiša SLOART vam ob prodaji in nakupu umetniških del nudi celovite profesionalne storitve na področju vrhunske likovne umetnosti, ki so prikrojene potrebam naših strank in umetniškim zbirateljem. Če potrebujete nasvet pri nakupu ali prodaji umetniških del, izvedbi umetniškega programa, cenitve umetnin, upravljanje umetniških zbirk, uokvirjanje, se želite včlaniti v naš klub zbirateljev, opremiti stanovanje ali poslovne prostore, restavrirati ali zavarovati umetnine ali si želite umetnine ogledati na svojem domu, smo pravi naslov na vas.

Zaupa nam več kot 100.000 obiskovalcev in številni umetniki

“Galerija in dražbena hiša SLOART vam omogoča 100% transparentni nakup in prodajo umetnin z objavljenimi cenami, izdanim računom, certifikatom in garancijo.”

MMag. Damjan Kosec Direktor SLOART
Pomoč in pogosta vprašanja

Tukaj lahko pridobite odgovore na najpogostejša vprašanja.

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas za dodatne informacije.

O SLOART in zaposlenih

Oglejte si informacije o Galeriji SLOART in zaposlenih.

Pohvale in pritožbe

Naprošamo vas, da nam sporočite vse vaše pohvale in pritožbe glede naših storitev.

Vrhunska umetnost
v vsak slovenski dom in podjetje

Izposoja
Zaupni nakup
Dražba