Aleksandra Vajd: Od znotraj dol in od zgoraj

Aleksandra Vajd: Od znotraj dol in od zgoraj

Razstava je zaključena!

Muzej sodobne umetnosti Metelkova +MSUM, Ljubljana; 8. december 2023 – 5. maj 2024; Odprtje razstave: petek, 8. december 2023, ob 19. uri; Kustosa: Ana Mizerit, Michal Novotný Pregledna razstava Aleksandre Vajd Od znotraj dol in od zgoraj predstavlja več kot dvajset let dela mednarodno priznane v Pragi živeče slovenske umetnice, ene najpomembnejših ustvarjalk na področju sodobne fotografije. Razstava se osredotoča na fotografski medij kot tak in sledi vidiku njegovega razvoja in spreminjanja s časom, še zlasti od srede devetdesetih let preteklega stoletja do danes. Poleg orisa tega, kako se je medij spreminjal v obdobju, odkar je v njem začela delati Aleksandra Vajd, in njenih pristopov k njegovi rabi, razstava poudarja tudi umetničino prakso vračanja nazaj k izvornim trenutkom njegovega nastanka, k njegovim ontološkim začetkom in k današnji arheologiji fotografskega medija. ...

1. Opis razstave
Opis razstave

RAZSTAVA | Aleksandra Vajd: Od znotraj dol in od zgorajMuzej sodobne umetnosti Metelkova +MSUM, Ljubljana8. december 2023 – 5. maj 2024Odprtje razstave: petek, 8. december 2023, ob 19. uriKustosa: Ana Mizerit, Michal NovotnýPregledna razstava Aleksandre Vajd Od znotraj dol in od zgoraj predstavlja več kot dvajset let dela mednarodno priznane v Pragi živeče slovenske umetnice, ene najpomembnejših ustvarjalk na področju sodobne fotografije. Razstava se osredotoča na fotografski medij kot tak in sledi vidiku njegovega razvoja in spreminjanja s časom, še zlasti od srede devetdesetih let preteklega stoletja do danes. Poleg orisa tega, kako se je medij spreminjal v obdobju, odkar je v njem začela delati Aleksandra Vajd, in njenih pristopov k njegovi rabi, razstava poudarja tudi umetničino prakso vračanja nazaj k izvornim trenutkom njegovega nastanka, k njegovim ontološkim začetkom in k današnji arheologiji fotografskega medija. S tem pristopom se umetnica osredotoča na njegove bistvene komponente, ostaline in esenco materije, ki ohranja potencial za preoblikovanje in generiranje v nekaj novega, na kar se nanaša tudi naslov razstave.Dodaten aspekt umetničinega dela predstavljajo občasna sodelovanja v dialogu z umetnicami in umetniki, ki primarno uporabljajo druge medije in preko tega potiskajo fotografijo onkraj njenih meja, s čimer uvajajo nove, hibridne ali združene artefakte. Na razstavi se tako v skupnih projektih in v dialogu kot metodi umetniške prakse predstavljajo še Hynek Alt, Jimena Mendoza in Anetta Mona Chişa, ki je celotno razstavo postavila tudi v oblikovni kontekst. Nenazadnje razstava izpostavlja tudi umetničino vpetost v pedagoški proces in s tem razstavni prostor spreminja v vključujoč in povezovalen element, oblikovno zasnovan v pričakovanju novih vsebin, ki bodo prostor dopolnile in ga pognale v gibanje.Razstava Od znotraj dol in od zgoraj se začne s serijo konceptualnih fotografij, na katerih je umetničin oče in ki je nastala kmalu po njegovi smrti in zaradi nje. Gre za izpeljavo postavitve v Mali galeriji v Ljubljani, ki jo je Moderna galerija v sodelovanju z umetnico organizirala leta 2004.Tovrstno prepletenost ustvarjalne prakse z zasebnim življenjem, ki temelji na kritično-raziskujočem odnosu do družinskih članov, razmerju s sočlovekom in zavezanosti eksistencialnim vprašanjem, umetnica nadaljuje tudi na začetku sodelovanja s češkim vizualnim umetnikom in partnerjem Hynkom Altom. Njuna skupna serija portretov Moški ženska nedokončano temelji na medsebojnem opazovanju in raziskovanju intimnosti njunega odnosa, s sopostavljanjem podob v vedno nove kombinacije pa se ukvarja tudi z vprašanjem poustvarjanja spomina in določanja meje med sedanjostjo in preteklostjo.Kasneje njun dialog in proces dela temelji na vsebinskem in formalnem odmiku od klasične fotografije. V skupni praksi sta izpostavljala premisleke o pristojnosti in omejitvah fotografskega medija ter o polemikah z vidika zaznave, optičnih iluzij in simulacije, avtorstva, unikatnosti in apropriacije, stereotipov, družbene in spolne identitete ter fotografije v prostoru kot trodimenzionalnega objekta.Po koncu njunega sodelovanja Aleksandra Vajd nadaljuje raziskovanje fotografskega medija, o katerem razmišlja izrazito objektno. Razširja njegove meje, še zlasti z interdisciplinarnimi oblikami vizualnega izražanja, v katerih se fotografija povezuje s sorodnimi praksami. Te mediju dopuščajo, da ni več odvisen le od dvodimenzionalne površine, temveč se redefinira preko svoje materialnosti. Gledalca ob tem preko fizične in fenomenološke izkušnje sooča z novimi načini prostorske postavitve, katere sestavni elementi so po izvoru fotografski, vizualno in efektno pa kiparski, združeni po načelih potopitvenih prostorskih instalacij. Pri tem se umetnica osredotoča na reduktivno fotografsko delo, ki ga postavlja v neodvisen kontekst zunaj mimetičnega polja, kar obenem lahko razumemo tudi kot simptom in reakcijo na s fotografskimi podobami nasičeno ikonosfero v času digitalne kulture. Posledica te je tudi zdajšnje vprašljivo razmerje med fotografijo in realnostjo, ki ga umetnica po načelu razbij-in-sestavi išče v biti njegove materialnosti in v plasteh, ki jo sestavljajo. Odtis resničnosti, ki je nekdaj zajemal bistveno lastnost fotografije, je za umetnico že sam trenutek preobrazbe, ki se zgodi kot reakcija, medtem ko se svetloba dotakne površine in spremeni kemični naboj fotoemulzije, občutljive nanjo. V praksi se umetnica zato vrača k analognim postopkom ter analitičnemu raziskovanju specifik procesa in transformacij, ki se vršijo ob nastanku fotografije, kar daje njenemu delu eksperimentalen značaj. Zanima se za prikaz analogije tega, kar se dejansko dogaja med samim postopkom izdelave fotografij, ter njenih osnovnih elementov, specifičnih materialov in substanc, delovanja svetlobe in drugih reakcij s področja fotografske kemije, ki se sicer odvijajo v nevidnem procesu. Umetnica jih izpostavi kot splošno temo svojega dela, naredi jih vidne ter z njimi ohranja potencial za oblikovanje in preoblikovanje v novo nastale kontekste in forme, saj ti postanejo gradniki postavitev v galerijskem prostoru.Ob razstavi bo izšel pregledni katalog v sodelovanju z Akademijo za umetnost, arhitekturo in oblikovanje (UMPRUM) v Pragi.--------------------------------Aleksandra Vajd je leta 1997 diplomirala na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 2001 magistrirala na oddelku za fotografijo akademije FAMU v Pragi. Med letoma 2004 in 2006 je v okviru Fulbrightove štipendije študirala na univerzi State University of New York v New Paltzu.Kot sodobna umetnica in v okviru svojega pedagoškega dela deluje tako v Sloveniji kot mednarodno. Leta 2007 je prejela priznanje za pomembna umetniška dela na področju fotografije Univerze v Ljubljani in senata Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2008 je postala docentka na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, nato leta 2016 docentka in leta 2021 izredna profesorica za področje vizualnih umetnosti na Akademiji za vizualne umetnosti A. V. A. v Ljubljani. Od leta 2008 vodi oddelek za likovno umetnost (VU4) na katedri za likovno umetnost (KVU) na Akademiji za umetnost, arhitekturo in oblikovanje – UMPRUM v Pragi.Za sabo ima vrsto skupinskih in samostojnih predstavitev avtorskih projektov in kuratorskih projektov ter delo sourednice revije Fotograf. Od leta 2013 deluje pod okriljem zasebne galerije Drdova Gallery.Razstavo so podprli Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Narodna galerija Praga, Akademija za umetnost, arhitekturo in oblikovanje (UMPRUM), Praga, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.08. december 2023 — 05. maj 2024

1. Podrobnosti
Naziv razstave Aleksandra Vajd: Od znotraj dol in od zgoraj
Trajanje razstave 8.12.2023 - 5.5.2024
Čas ogleda razstave 10:00 - 18:00
Datum otvoritve 8.12.2023
Ura otvoritve 0:00
Dodatne informacije Ponedeljek: zaprto; zaprto zaradi praznikov: 1. maj 2023, 1. november 2023, 25. december 2023, 1. januar 2023
Lokacija Muzej sodobne umetnosti Metelkova
Vstopnina Odrasli: 5,00 EUR; Dijaki, študenti, upokojenci in osebe nad 65 let: 2,50 EUR; Skupine odraslih [min 10]: 3,50 EUR; Skupine študentov, upokojencev, dijakov [min 10]: 2,00 EUR; Družine: 10,00 EUR
Tip razstave Razstava
Organizator Muzej sodobne umetnosti Metelkova
Organizator naslov Maistrova 3
Organizator kraj 1000 Ljubljana
2. Multimedija
Multimedija

Mnenja zbirateljev o razstavi

Prijavite se kot član kluba zbirateljev in si oglejte mnenja ostalih članov o razstavi ali oddajte svoje mnenje.
Prijavite se na e-novice za razstave
Prijavite se na e-novice za razstave

Prijavite se na e-novice o razstavah in dogodkih in bodite obveščeni o vseh pomembnih razstavah in dogodkih, ki se dogajajo na področju likovne umetnosti v Sloveniji.

Spremljajte razstave

Napovednik razstav in dogodkov