Iucundus Bard

Iucundus Bard

Bard Iucundus (rojstno ime: Leobard Oblak) (1949-1986), slikar, scenograf in kostumograf, je leta 1973 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. V letih 1977 in 1978 se je izpopolnjeval v Parizu. Ukvarjal se je z grafiko, knjižno opremo, poezijo, gledališko scenografijo in kostumografijo. Bil je clan literarne skupine 442 (poleg njega še M. Jesih, M. Kocbek, T. Kralj, F. Miklavc, D. Poniž) in je sooblikoval manifest barocnega surrealizma leta 1967. Sodeloval je pri ustanovitvi Literarnega gledališca Pupilija Ferkverk (1969). ...

Spremljajte avtorja
2. Biografija
Opis

Bard Iucundus (rojstno ime: Leobard Oblak) (1949-1986), slikar, scenograf in kostumograf, je leta 1973 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. V letih 1977 in 1978 se je izpopolnjeval v Parizu. Ukvarjal se je z grafiko, knjižno opremo, poezijo, gledališko scenografijo in kostumografijo. Bil je clan literarne skupine 442 (poleg njega še M. Jesih, M. Kocbek, T. Kralj, F. Miklavc, D. Poniž) in je sooblikoval manifest barocnega surrealizma leta 1967. Sodeloval je pri ustanovitvi Literarnega gledališca Pupilija Ferkverk (1969).

V Iucundusovem slikarstvu je zaznaven razpon od simbolne arhetipike, oprte na filozofski sistem kabale (1972-1975), prek razmišljanja o nastanku duha in materije (imaginarni pejsaži iz 1974 - 75) do naravne figuralike (moški portreti iz 1977 - 1986, ki se navezujejo na umetnost F. Goye, W. Hogartha, H. Daumiera , G. Boldonija). Tako kot slike je tudi risbe ustvarjal v ciklih (Prikazni, 1980; Abecedni preroki, 1981; Lastniki besed, 1982; Obcasni demagogi, 1984; Ameriški ciklus, 1984 - 1985). Iucundus se uvršca med umetnike anahroniste, interprete zgodovinskega sporocila slikarstva od manierizma do romantike.

3. Multimedija
Multimedija
Iucundus Bard Glavna fotografija

Mnenja zbirateljev o avtorju

Oglejte si mnenja ostalih zbirateljev o avtorju ali oddajte svoje mnenje. Prijavite se kot zbiratelj.
Iucundus Bard
Spremljajte avtorja Iucundus Bard

Spremljajte avtorja in bodite obveščeni o novih umetniških delih in razstavh in si zagotovite takojšnji dostop do informacij.

Spremljajte avtorja
Imate vprašanje, dvome ali ste negotovi glede avtorja

Pogovorite se z našimi strokovnimi sodelavci in vprašajte za mnenje in nasvet

Imate več vprašanj? Kontaktirajte nas ali so oglejte odgovore na strani za pomoč uporabnikov ali preko chata!