Meglič Jože

Meglič Jože

Jože Meglič se je rodil leta 1939 v Lomu nad Tržičem. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je diplomiral leta 1964 pri prof. Maksimu Sedeju. Leta 1966 je končal specialko za oljno slikarstvo. Od 1968 do upokojitve 2001 je služboval kot likovni pedagog na osnovni šoli v Šmartnem pri Litiji, kjer je od leta 1972 tudi živel. Umrl je leta 2006. Bil je član Društva slovenskih likovnih umetnikov. Razstavljal je na 43 samostojnih in na več kot 70 skupinskih razstavah. Atelje je imel v gradu Bogenšperk. Stalni zbirki Megličevih del sta na gradu Bogenšperk in v knjižnici v Šmartnem pri Litiji.

Spremljajte avtorja ARTINDEX - Meglič Jože
1. Biografija
Opis

Jože Meglič je prejel Majsko nagrado Zveze študentov Slovenije (1966) in več nagrad na ex temporih, med drugim 1. nagrado na Ex temporu `89 (Tržič). Bil je aktiven na področju izobraževanja, kulture, športa in humanitarnosti. Za svoje delo je prejel tudi medaljo Zasluge za narod. Podeljene so mu bile številne nagrade, pohvale in zahvale. Pomembnejše so: 1987 Valvasorjeva plaketa Občine Litija za delo na področju vzgoje in izobraževanja 1993 Medalja Janeza Vajkarda Valvasorja 2003 Srebrna plaketa Petra Jereba za izjemne dosežke in dolgoletno delo na področju kulture, in litijski srebrnik 2007 Naj donator Lions klub Litija (posthumno priznanje)

2. Multimedija
Multimedija
Meglič Jože Glavna fotografija
3. Razstave in projekti
Samostojne razstave
2009Jože Meglič - razstava v Bogenšperku
Galerija Bogenšperk, Bogenšperk
2009Jože Meglič - razstava v Zagorju
Delavski dom, Zagorje
2009Jože Meglič - razstava v Zagorju
Delavski dom, Zagorje
2008Jože Meglič - razstava v Lomu
Samostojna razstava, Lom
2008Jože Meglič - razstava v Šmartnem pri Litiji
Knjižnica, Šmartno pri Litiji
2007Jože Meglič - razstava v Bogenšperku
Galerija Bogenšperk, Bogenšperk
2004Jože Meglič - razstava v Trbovlju
TET, Trbovlje
2004Jože Meglič - razstava v Kisovcu
EVJ Elektroprom, Kisovec
2004Jože Meglič - razstava v Ljubljani
Galerija Vodnikova domačija, Ljubljana
2002Jože Meglič - Barvitost slovenskih krajev
Atrij Občine, Tržič
2002Jože Meglič - razstava v Litiji
Matična knjižnica dr. Slavko Grum, Litija
2001Jože Meglič - razstava v Piranu
Studio Galerija Gasspar, Piran
2000Jože Meglič - Erotična krajina
Savinov likovni salon, Žalec
1999Jože Meglič - Skušnjave Kapadokije
Galerija Bogenšperk, Bogenšperk
1998Jože Meglič - razstava v Murski Soboti
Galerija Zavarovalnice Triglav, Murska Sobota
1997Jože Meglič - razstava v Litiji
ZIK KC, Litija
1996Jože Meglič - razstava v Litiji
Matična knjižnica dr. Slavko Grum, Litija
1994Jože Meglič - Cerkev kot slikarski motiv
Delavski dom, Krajinski poudarki, Zagorje
1993Jože Meglič - Božja znamenja – cerkvice
Dvorana Sv. Jožefa pri tržiški farni cerkvi, Tržič
1993Jože Meglič - razstava v Trbovljah
Knjižnica Toneta Seliškarja, Trbovlje
1991Jože Meglič - Eros – krajina
ZKI, Paviljon NOB, Izlake - Hotel Medijske Toplice, Tržič
1987Jože Meglič - Fantastična erotična krajina
Galerija Commerce, Ljubljana
1987Jože Meglič - Erotična figuralistika
ČGP Delo, Razstavišče Cicero, Ljubljana
1987Jože Meglič - Industrijska pokrajina, fantastična figuralistika
Galerija IUV, Vrhnika
1985Jože Meglič - razstava v Tržiču
Galerija Kurnikove hiše, Tržič
1984Jože Meglič - razstava v Zagorju
Samostojna razstava, Zagorje
1983Jože Meglič - GIP »Ingrad« Celje
Samostojna razstava, Celje
1982Jože Meglič - razstava v Bogenšperku
Galerija Bogenšperk, Bogenšperk
1979Jože Meglič - Pokrajinski pejsaž
Delavski dom, Trbovlje
1977Jože Meglič - razstava v Litiji
Samostojna razstava, Litija
1977Jože Meglič - Razstava posvečena dnevu republike
Galerija Krka, Ljubljana
1976Jože Meglič - Lesna industrija
Samostojna razstava, Litija
1975Jože Meglič - Zasavske krajine
Delavski dom, Trbovlje
1975Jože Meglič - razstava v Trbovljah
Hotel Rudar, Trbovlje
1974Jože Meglič - razstava v Litiji
Samostojna razstava, Litija
1974Jože Meglič - razstava v Bogenšperku
Galerija Bogenšperk, Bogenšperk
1970Jože Meglič - razstava v Beljaku
Samostojna razstava, Beljak
1970Jože Meglič - Industrijski pejsaž
Galerija v Prešernovi hiši, Kranj
1969Jože Meglič - razstava v Trbovljah
Samostojna razstava, Trbovlje
1969Jože Meglič - razstava v Litiji
Samostojna razstava, Litija
1968Jože Meglič - razstava v Tržiču
Tržič - Delavska univerza. Razstava posvečena 1. maju, Tržič
1965Jože Meglič - razstava v Tržiču
Samostojna razstava, Tržič
Skupinske razstave
2006Kolonija Primož Trubar
Delavski dom, Zagorje
2006Vztrajanje
Zavod za kulturo, Majski salon, Slovenska Bistrica
2005Kolonija XI. Likovna prijateljevanja
Hotel Dobrava, Zreče
2005Galerija, 10 let slikarske kol. Primož Trubar
Mor. Toplice, Murska Sobota
2005Skupinska razstava v Konjišnici
Skupinska razstava, Konjšica
2005Navdih Krasa (dobrodelna)
Kosovelov dom, Sežana
2003Odprtje nove galerije Medija
Galerija Medija, Zagorje
2002Skupinska razstava v Litiji
Knjižnica Litija, Litija
2002Skupinska razstava v Ljubljani
Očesna klinika (LC Brin Trbovlje), Ljubljana
2002Razstava likovne kolonije general Maister
Vojašnica Ptuj, Ptuj
2002Slikarska razstava Zajčja Dobrava 1993-2001
Galerija Univerze Maribor, Maribor
2001Ex tempore Kum 2001
Zasavski muzej, Trbovlje
2001Razstava likovne delavnice »Maister 2001«
Vojašnica generala Maistra, Maribor
20018. mednarodni dobrodelni bazar (S.I.L.A) (dobrodelna)
Skupinska razstava, Ljubljana
2000Slikarske kolonije Zajčja Dobrava
Galerija Krka, Ljubljana
2000Likovna kolonija Bistra
Cankarjev dom, Vrhnika
2000Za otroški nasmeh
Splošna bolnišnica, Novo mesto
2000Likovna delavnica generala Maistra 1995-2000
Ministrstvo za obrambo RS, Ljubljana
2000Abitanti 2000
LC Koper (dobrodelna), Koper
1999IV. extempore Zajčja Dobrava
Zajčja Dobrava, Ljubljana
1999Slikarski extempore Zajčja Dobrava
Galerija Veronika, Kamnik
1999Za kulturo življenja (dobrodelna)
Galerija Mežnarija, Mengeš
1999Ne obrnite otrokom hrbta (dobrodelna)
Gospodarska zbornica, Ljubljana
1998Sledi (dobrodelna)
Galerija Mihe Maleša, Kamnik
1998Sledi (dobrodelna)
Likovno razstavišče, Domžale
1997Skupinska razstava v Mariboru
ZD dr. Adolfa Drolca (dobrodelna), Maribor
1996Slikarska srečanja v Semiču
Zdravilišče Rogaška Slatina, Rogaška Slatina
1996Razstava kolonije »General Maister 1997«
Vojašnica generala Maistra, Maribor
19954. medregionalna likovna razstava
Medijske Toplice, Izlake
1995110 let čitalništva (dobrodelna)
Avla občine, Litija
19944. medregionalna likovna razstava
Galerija Murska Sobota, Murska Sobota
1993Valvasorjevo Krško, kolonija
Hotel Sremič, Krško
1990Skupinska razstava v Tržiču
Paviljon NOB (dobrodelna), Tržič
1989Mini extempore v Valvasorjevih krajih
ČGP Delo, Razstavišče Cicero, Ljubljana
1987Likovna kolonija Bistra
Cankarjev dom, Vrhnika
1984Skupinska razstava v Zagorju
Skupinska razstava, Zagorje
1982Razstava DSLU
Likovno razstavišče Riharda Jakopiča, Ljubljana
1979Člani DSLU za Zasavje
Mestna galerija, Ljubljana
1978Skupinska razstava DSLU Zasavje
Dom JNA, Beograd
19786. razstava kolonije A. Trstenjak
Skupinska razstava, Ljutomer
197715. likovni susret
Skupinska razstava, Subotica
1977Skupinska razstava Paviljona NOB
Paviljon NOB, Tržič
1976DSLU- za Zasavje
Galerija Bogenšperk, Bogenšperk
1976Nove smeri v oblikovanju krajine na Slovenskem
Mestna hiša, Kranj
1975Skupinska razstava v Trbovlju
Delavski dom, Trbovlje
1975Razstava DSLU ob 30 letnici osvoboditve
Moderna galerija, Ljubljana
1974Deseta razstava slikarske kolonije Izlake Zagorje
Delavski dom, Zagorje
1974Skupinska razstava v Litiji
Skupinska razstava, Litija
1974Skupinska razstava v Ljubljani
Skupinska razstava, Ljubljana
1971Razstava slikarske kolonije
Delavski dom, Zagorje
1970Skupinska razstava v Beljaku
Hočevar, Leskovšek, Meglič, Beljak
1970Skupinska razstava v Bogenšperku
Galerija Bogenšperk. Meglič, Mihelič, Prestor, Bogenšperk
1967Razstava tržiških slikarjev
Ste Marie aux Mines,, Francija
1966Skupinska razstava v Ljubljani
Skupinska razstava, Ljubljana
1966Skupinska razstava v Trstu
Slovenski kulturni dom, Trst
1966Skupinska razstava v Kranju
Galerija v mestni hiši, Kranj
1965Skupinska razstava v Kranju
Skupinska razstava, Kranj
1961Skupinska razstava v Tržiču
Skupinska razstava, Tržič
1960Skupinska razstava v Kranju
Skupinska razstava, Kranj

Mnenja zbirateljev o avtorju

Prijavite se kot član kluba zbirateljev in si oglejte mnenja ostalih članov o avtorju ali oddajte svoje mnenje.
Imate vprašanje, dvome ali ste negotovi glede avtorja

Pogovorite se z našimi strokovnimi sodelavci in vprašajte za mnenje in nasvet

Imate več vprašanj? Kontaktirajte nas ali si oglejte odgovore na strani za pomoč uporabnikov ali preko chata!
Meglič Jože
Spremljajte avtorja Meglič Jože

Spremljajte avtorja in bodite obveščeni o novih umetniških delih in razstavah in si zagotovite takojšnji dostop do informacij.

Spremljajte avtorja