Piščanec Elda

Piščanec Elda

Elda Piščanec se je rodila 2. novembra 1897 v Rojanu pri Trstu, od koder se je že v otroških letih z družino preselila v Ljubljano. Slikanja se je najprej učila pri Rihardu Jakopiču. Doštudirala je na Kraljevi akademiji umetnosti v Firencah ter štiri mesece preživela v Parizu, kjer je obiskovala delavnice cerkvene umetnosti. Pariško obdobje je doživljala kot vrhunec svojega življenja in svoj ustvarjalni vrh, a se je zaradi slabega finančnega stanja žal morala prehitro vrniti domov. Po vrnitvi v Ljubljano je svoje življenje posvetila umetnosti. Ne samo likovni, študirala je tudi solopetje ter igrala na klavir in orgle. Do druge svetovne vojne je dokaj redno sodelovala na skupinskih razstavah v Sloveniji in Kraljevini Jugoslaviji. Slikala je portrete, pokrajine, cvetje, tihožitja in svetopisemske podobe. V tujini so jo cenili kot izvrstno grafičarko. Preizkušala se je tudi v kiparjenju.

Spremljajte avtorja ARTINDEX - Piščanec Elda
1. Biografija
Opis

Elda Piščanec se je rodila 2. novembra 1897 v Rojanu pri Trstu, od koder se je že v otroških letih z družino preselila v Ljubljano. Slikanja se je najprej učila pri Rihardu Jakopiču. Doštudirala je na Kraljevi akademiji umetnosti v Firencah ter štiri mesece preživela v Parizu, kjer je obiskovala delavnice cerkvene umetnosti. Pariško obdobje je doživljala kot vrhunec svojega življenja in svoj ustvarjalni vrh, a se je zaradi slabega finančnega stanja žal morala prehitro vrniti domov.

Po vrnitvi v Ljubljano je svoje življenje posvetila umetnosti. Ne samo likovni, študirala je tudi solopetje ter igrala na klavir in orgle. Do druge svetovne vojne je dokaj redno sodelovala na skupinskih razstavah v Sloveniji in Kraljevini Jugoslaviji. Slikala je portrete, pokrajine, cvetje, tihožitja in svetopisemske podobe. V tujini so jo cenili kot izvrstno grafičarko. Preizkušala se je tudi v kiparjenju.

Njena dela danes hranijo Narodna in Moderna galerija v Ljubljani, ljubljanski Narodni muzej, Umetnostna galerija Maribor, Galerija Velenje, Muzej krščanstva na Slovenskem v Stični, Pilonova galerija Ajdovščina in Goriški muzej na Gradu Kromberk pri Novi Gorici.

V obdobju med obema vojnama je bila veliko obetajoča mlada slikarka, ki se je uveljavljala tudi v cerkvenem slikarstvu.

Od leta 1934 do 1952 je prevzela sedem cerkvenih naročil. Za podružnično cerkev na Humu pri Ormožu je naslikala križev pot (1934), za cerkev Kristusa Kralja v Hrastniku (1937) in za cerkev hrvaške skupnosti v Borovici v Bosni (1952) pa oltarni sliki. Leta 1943 je izdelala figuralni relief križevega pota za cerkev v Šmartnem ob Savi. Na začetku vojne in po njej se je ukvarjala s poslikavami - najprej v cerkvi sv. Lovrenca v Stranicah pri Slovenskih Konjicah (1940, 1946), po vojni pa v cerkvi sv. Križa nad Dravogradom (1947) in v cerkvi sv. Roka na Selah pri Slovenj Gradcu (1948).

Leta 1932 se je začasno zaposlila na meščanski šoli Lichtenthurnov zavod v Ljubljani, s čimer se je začelo njeno skoraj 17-letno pedagoško delo. Kasneje je poučevala risanje na gimnazijah v Ljubljani in Kranju, po 2. svetovni vojni pa na gimnazijah v Murski Soboti in Trbovljah.

Družbene in politične razmere po 2. svetovni vojni samosvoji umetnici niso bile naklonjene. Po letu 1952 se je stalno naselila na odmaknjenem posestvu Vinegrad blizu Dobrne, ki ga je podedovala po starših. Tam je umrla 18. oktobra 1967, sredi priprav na razstavo v Celju, ki je bila otvorjena slaba dva meseca po njeni smrti.

Umetniška dela Elde Piščanec so stilno heterogena. Večina njenih del temelji na izhodiščnem realizmu, ki se mu kasneje pridružijo še drugi vplivi: impresionizma, simbolizma, misticizma (zlasti v delih z nabožno motiviko), ekspresionizma, kubizma (pod vplivom študija pri Andreju Lhotu). V nekaterih sakralnih delih je čutiti vpliv ljudskega podobarstva (naivnost upodabljanja z močnim čustvenim učinkom). Sočasni socialistični realizem nanjo ni imel vpliva.

Tematika njenih del obsega krajine, portrete, tihožitja (cvetlična in redkejša predmetna) in nabožne motive. Vir njenega navdiha je narava. Upodablja gorske motive, obmorske vedute, polja in sadovnjake, drevesa, kmečke hiše v slikovitih pokrajinah, ljubljanske mestne prizore, motive ob Ljubljanici, izreze štajerske pokrajine, industrijske objekte … Krajine in vedute so naslikane realistično, z rahlo impresionistično kopreno. Pri slikanju portretov se osredotoča predvsem na obraz in pogled. Zdi se, kot bi na portretirance podzavestno prenašala nekaj svoje zadržane in razmišljujoče narave. Pri tem se nasloni na postimpresionistično barvno skalo. Njena tihožitja so premišljeno komponirana s poudarkom na svetlobnih efektih. Pri tem pogosto uporablja močne, pastozne nanose barve, ki poudarjajo snovnost upodobljenih stvari. Povsem drugačna so nabožna dela, ki delujejo mistično in nezemeljsko s svojimi pastelnimi, skoraj prosojnimi barvami.

Fran Šijanec leta 1943 v Umetniškem zborniku 1 piše o slikarstvu in kiparstvu od impresionizma do novejše dobe: “Tudi med člani konservativnejše, na žanrske realiste oprte Lade, je lepo število mladega slikarskega naraščaja, ki ga prevevajo težnje modernega sodobnega umetniškega občutja (Bara Remec, Mira Pregelj, Elda Piščanec, Maks Kavčič, Karel Jakob, Tine Gorjup).”

Prepoznavna je kot slikarka in grafičarka. Predstavila se je na 12 samostojnih razstavah, od tega na treh retrospektivnih, ki so bile otvorjene po njeni smrti (posmrtna razstava likovnih del Elde Piščanec, Likovni salon, Celje, 1967; Elda Piščanec, 1897-1967, retrospektivna razstava, Kulturni center Ivan Napotnik, Galerija Velenje, 2002; Elda Piščanec, 1897-1967, Narodna galerija, Ljubljana, 2022). Za časa življenja je imela dve samostojni razstavi (Elda Piščanec, razstava slik, Galerija Obersnel, Ljubljana, 1940; Elda Piščanec, razstava slik, Osnovna šola Strmec, današnja Nova Cerkev, 1967) in eno skupno s slikarjem Rajkom Slapernikom (Elda Piščanec in Rajko Slapernik, božična slikarska razstava, Obrtni dom, Celje, 1932).

Njena dela so bila predstavljena na 52 skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini, od tega na 44 za časa življenja (med drugim tudi na potujoči Razstavi žensk umetnic držav male antante, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Bukarešta, Cluj/Kluz, Cernautzi/Černovice, Praga, Brno, Bratislava; 1938) ter na 8 po njeni smrti (npr. na razstavi 7 slovenskih slikark: 1918-1945; Galerija Miha Maleš, Kamnik, 2006).

Po znanih podatkih je sodelovala na 7 razstavah grafičnih del, med drugim na razstavi Jugoslovanska grafika v Fyens Forumu v mestu Odense na Danskem (1938). Razstava je potovala v Aarhus, Kopenhagen, Stockholm, Göteborg in Oslo. Časopis Jutro je pisal, da so o razstavi poročali skandinavski časopisi, ki so Eldo tudi poimensko navajali oziroma jo v kritikah posebej omenjali z njenima monotipijama. Njena jedkanica Speče device (1929) je bila nagrajena v Firencah.

Izobrazba
1914Slikarska šola Riharda Jakopiča
Pred 1. svetovno vojno, Ljubljana
1921 - 1922Slikanje pri slikarju in profesorju Petru Žmitku
Slikanje pri slikarju in profesorju Petru Žmitku, Ljubljana
1925Risanje pri profesorju Ivanu Tabakoviću
Risanje pri profesorju Ivanu Tabakoviću, Zagreb
1925 - 1929Reale istituto di belle arti
Danes Accademia di belle arti, Firence
1928 - 1929Les Ateliers d’Art Sacre
Šolo sta vodila slikarja George Desvallieres in Maurice Denis., Pariz, Francija
1928 - 1929Academie Andre Lhote
Šolo vodil kubist Andre Lhote., Pariz. Francija
2. Multimedija
Multimedija
Piščanec Elda Glavna fotografija
Piščanec Elda Mlada Elda, okoli 1914
Piščanec Elda Elda,1922
Piščanec Elda Ob razstavi kluba lik. umetnic
Piščanec Elda Elda pri slikanju, 1931
Piščanec Elda Elda kot profesorica, 1948
Piščanec Elda Akademija v Firencah 1
Piščanec Elda Akademija v Firencah 2
Piščanec Elda Študentka v Firencah, 1925-29
Piščanec Elda Diploma
3. Razstave in projekti
Samostojne razstave
2022Elda Piščanec, 1897-1967
Narodna galerija, Ljubljana
2022Pregledna razstava slik
Narodna galerija, Ljubljana
2018Samostojna razstava
Galerija Rika Debenjaka, Kanal ob Soči; Galerija Ars na Travniku, Gorica; tihožitja in portreti, Kanal ob Soči, Gorica
2014Sakralni opus
Galerija Družina, Ljubljana
2004Samostojna razstava
Slovenski verski muzej v Stiškem samostanu, Stična
2003Samostojna razstava
Pilonova galerija, Ajdovščina; Peterlinova dvorana v slovenskem kulturnem domu, Trst, Ajdovščina, Trst
2002Samostojna razstava - retrospektiva
Velenjski grad, Velenje
2002Elda Piščanecc, 1897-1967
Retrospektivna razstava, Kulturni center Ivan Napotnik, Galerija Velenje, Velenje
1993Samostojna razstava
Galerija (Peter) Špiler, Krško
1992Samostojna razstava
Galerija Labirint, Ljubljana
1988Samostojna razstava
Mestna galerija, Ljubljana
1967Samostojna razstava
Osnovna šola v Strmcu (današnja Nova Cerkev), Nova Cerkev
1967Posthumna retrospektivna razstava
Likovni salon, Celje
1967Elda Piščanec
Osnovna šola Strmec, današnja Nova Cerkev, Nova Cerkev
1940Samostojna razstava
Galerija Obersnel; 45 del v olju, monotipije in skice v akvarelu, Obersnel
Skupinske razstave
2012Slovenke v dobi moderne
Muzej novejše zgodovine, Ljubljana
2006Skupinska razstava v Kamniku
Galerija Miha Maleš; razstava šestih slovenskih umetnic, Kamnik
20067 slovenskih slikark: 1918-1945
Galerija Miha Maleš, Kamnik
1997Trideseta leta na Celjskem. Pogledi na vsakdanje in kulturno življenje
Celjska Galerija sodobne umetnosti, Celje
1992Razstava portretov in avtoportretov
Umetnostna galerija Maribor, Maribor
1981Skupinska razstava v Ljubljani
Moderna galerija, Ljubljana
1980Skupinska razstava v Ljubljani
Mestna galerija, Ljubljana
1977Iz grafične zbirke Goriškega muzeja
Goriški muzej, Nova Gorica
1966Razstava Društva slovenskih likovnih umetnikov
Mestna galerija, Moderna galerija, Ljubljana
1964II. razstava del slovenskih likovnih umetnic
II. razstava del slovenskih likovnih umetnic, Slovenj Gradc
1964Razstava Društva slovenskih likovnih umetnikov
Mestna galerija, Moderna galerija, Ljubljana
1963Razstava del slovenskih likovnih umetnic
Umetnostni paviljon, Slovenj Gradec
1946Umetnostna razstava Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov
Umetnostna razstava Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov, Ljubljana
1945Razstava primorskih umetnikov
Umetnostna galerija, Korzo 22, Trst; Zavezniški informacijski urad, Gorica, Trst, Gorica
1944Skupinska razstava v Obersnelu
Galerija Obersnel, Obersnel
1941III. razstava Kluba Lada, Društva srbskih umetnikov Lada Beograd in Kluba slovenskih umetnikov Lada Ljubljana
Jakopičev paviljon, Ljubljana
1941Jesenska razstava kluba Lada
Jakopičev paviljon, Ljubljana
1940Jubilejna umetnostna razstava ob priliki štiridesetletnice prve slovenske umetnostne razstave 1900
Mestni dom, Jakopičev paviljon, Ljubljana
1939Umetnostna razstava likovnih umetnic iz Zagreba, Sušaka in Ljubljane
Jakopičev paviljon, Ljubljana
1939II. razstava kluba slovenskih likovnih umetnikov Lada
Jakopičev paviljon, Ljubljana
1938Razstava žensk umetnic držav male antante
Razstava žensk umetnic držav male antante, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Bukarešta, Cluj / Kluz, Cernautzi / Černovice, Praga, Brno, Bratislava
1938Razstava žensk umetnic držav male antante
Prenos: Zagreb, Ljubljana, Bukarešta, Cluj / Kluz, Cernautzi / Černovice, Praga, Brno, Bratislava, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Bukarešta, Cluj / Kluz, Cernautzi / Černovice, Praga, Brno, Bratislava
1938Sočasna evropska grafika XX. Jugoslavija
Vzhodnoslovanski muzej; organiziralo beograjsko društvo prijateljev umetnosti Cvijeta Zuzorić, Košice
1938Tretja grafična razstava
Umetniški paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
19381. reprezentativna slovenska razstava likovnih umetnikov
Umetniški klub Maribor, Maribor
1938Jugoslovanska grafika
Fyens Forum; v organizaciji društva Cvijeta Zuzorić; Jutro piše, da o razstavi poročajo skandinavski časopisi, ki Eldo tudi poimensko navajajo oziroma je v kritikah posebej omenjena s svojima monotipijama; prenos: Aarhus, Kopenhagen, Stockholm, Göteborg, Oslo, Odense, Aarhus, Kopenhagen, Stockholm, Göteborg, Oslo
1937II. grafična razstava
Umetniški paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
1937II. pomladanska razstava Društva slovenskih likovnih umetnikov
Jakopičev paviljon, Ljubljana
1937Razstava Kluba hrvatskih likovnih umetnic iz Zagreba
Turistični dom, Dubrovnik
1935I. pomladanska razstava društva likovnih umetnikov Dravske banovine
Jakopičev paviljon, Ljubljana
1935Razstava Kluba likovnih umetnic
Umetniški paviljon, Zagreb
1935Božična razstava Društva likovnih umetnikov Dravske banovine
Jakopičev paviljon, Ljubljana
1933Razstava jugoslovanske grafike
Staadliches Museum; prenos: Metz, Strassbourg, Saarbrücken, Metz, Strassbourg
1933Slovenska Madona
Ljubljanski velesejem, Ljubljana
1933Slovenska cerkev
Ljubljanski velesejem, Ljubljana
1932Razstava s Klubom likovnih umetnic iz Zagreba
Predstavljene slovenske in hrvaške umetnice, Osijek
1932Skupinska razstava slikarjev in kiparjev
V zgradbi nove ljudske šole na Seidlovi cesti v sokolski telovadni dvorani; organizira Anton Kos, Novo mesto
1932Žena v slovenski likovni umetnosti
Ljubljanski velesejem; aranžer razstave je Olaf Globočnik, Ljubljana
1932Decembrska razstava
Jakopičev paviljon; razstavo organizira društvo Krka, Ljubljana
1932Elda Piščanec in Rajko Slapernik
Obrtni dom; božična slikarska razstava, Celje
1931III. pomladanska razstava slikarskih in kiparskih del
Umetniški paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
1931IV. razstava umetnin
Ljubljanski velesejem; prodajna razstava, Ljubljana
1931Razstava Kluba likovnih umetnic
Jakopičev paviljon, Ljubljana
1931Skupinska razstava
Priredil Anton Kos, Ljubljana
1930Razstava Zveze grafičnih umetnikov
Ullrichov salon; prenos: Maribor, Sarajevo, Split, Osijek, Zagreb, Maribor, Sarajevo, Split, Osijek
1930Kulturna razstava Julijske krajine
Umetniški paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
1930II. pomladna razstava slikarskih in kiparskih del
Umetniški paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
1930Umetniška razstava
Ljubljanski velesejem, Ljubljana
1930Razstava s Klubom likovnih umetnic
Umetniški paviljon, Zagreb
1928Slovenska moderna umetnost 1918-1928
Na Ljubljanskem velesejmu, Ljubljana
1927II. razstava umetnin
Na Ljubljanskem velesejmu, Ljubljana
1926Ljubljana v jeseni
Pokrajinska razstava na Ljubljanskem velesejmu, Ljubljana

Mnenja zbirateljev o avtorju

Prijavite se kot član kluba zbirateljev in si oglejte mnenja ostalih članov o avtorju ali oddajte svoje mnenje.
Imate vprašanje, dvome ali ste negotovi glede avtorja

Pogovorite se z našimi strokovnimi sodelavci in vprašajte za mnenje in nasvet

Imate več vprašanj? Kontaktirajte nas ali si oglejte odgovore na strani za pomoč uporabnikov ali preko chata!
Piščanec Elda
Spremljajte avtorja Piščanec Elda

Spremljajte avtorja in bodite obveščeni o novih umetniških delih in razstavah in si zagotovite takojšnji dostop do informacij.

Spremljajte avtorja