Pugelj Primož

Pugelj Primož

Primož Pugelj je kipar, ki se osredotoča na obliko ter vsebino in je eden od predstavnikov odmevne generacije kiparjev ljubljanske likovne akademije. V nasplošnejšem okviru je Pugelj predstavnik tradicionalnega kiparskega toka, ki bi mu v preteklost lahko sledili do antike ali še dlje. V njegovem opusu so zastopane tako masivne zunanje postavitve in obeležja kot intimne male plastike, reliefi in samostoječe skulpture, ki večinoma nosijo podobo človeške figure, včasih pa je motiv vzet iz živalskega sveta.

Spremljajte avtorja ARTINDEX - Pugelj Primož
1. Biografija
Opis

Primož Pugelj je eden od predstavnikov odmevne generacije kiparjev ljubljanske likovne akademije; na študijske čase, ko si je, med drugimi, atelje delil s Tobiasom Putrihom, Gregorjem Kregarjem in Boštjanom Drinovcem, ga vežejo nostalgični spomini. Prav tam je, zahvaljujoč predvsem profesorjema Dragu Tršarju in Matjažu Počivavšku, pri katerem je zagovarjal svoje diplomsko in magistrsko delo, pridobil tehnične veščine, ki jih še danes nadgrajuje, in kar je še pomembneje – tisto čemur pravimo šola za življenje. Pugelj je svetel primer kiparja, ki v teh, za umetnike neizprosnih časih, uspe preživeti od svojega dela in obenem vzdržuje svojo ustvarjalnost na kredibilnem nivoju, kar se odraža tudi v dejstvu, da njegovo delo ceni tako stroka kot laična javnost. Delno nam to trditev izdaja umetnikov življenjepis, grajen iz sodelovanj na pomembnejših razstavah in izborih z uglednimi kustosi. Da gre tudi za zelo produktivnega predstavnika svoje generacije, tam sicer ne bomo izvedeli, pa vendar je umetnik že pred časom nehal šteti, koliko njegovih del se je do danes že znašlo v privatnih zbirkah. V nasplošnejšem okviru je Pugelj predstavnik tradicionalnega kiparskega toka, ki bi mu v preteklost lahko sledili do antike ali še dlje. V njegovem opusu so zastopane tako masivne zunanje postavitve in obeležja kot intimne male plastike, reliefi in samostoječe skulpture, ki večinoma nosijo podobo človeške figure, včasih pa je motiv vzet iz živalskega sveta. (Maja Marinkovska)

Izobrazba
1999 - 2002Magister umetnosti (akademski kipar)
, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
1998 - 1999Podiplomski študij (kiparstvo)
, IUP-Indiana university of Pennsylvania in Pittsburgh, USA
1994 - 1998Akademski kipar
, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
2. Multimedija
Multimedija
Pugelj Primož Glavna fotografija
Pugelj Primož Dodatna fotografija 1
3. Razstave in projekti
Samostojne razstave
2017Iz ateljeja
Layerjeva hiša, Kranj, Kranj
2016Skulpturen von Primož Pugelj in Garten des PH
Pavlova hiša, Bad Radkesburg, Avstrija., Bad Radkesburg, Avstrija
2016Na meji
Lackova ploščad, Gornja Radgona, Gornja Radgona
2015Kipi
Galerija E2RD, Maribor, Slovenija., Maribor
2015Železo in beton
Atelje Galerija, Ljubljana, Slovenija., Ljubljana
2014Skratka-Radovednost
Veselov vrt DLUL, Ljubljana, Slovenija., Ljubljana
2014Anonimus
Bežigrajska galerija, Ljubljana., Ljubljana, Slovenija
2013Iz ateljeja
Galerija Domžale., Domžale, Slovenija
2011Hollywood
Grubarjeva galerija na prostem, Ljubljana, Slovenija
2010PUGELLI
Galerija Zavoda za kiparstvo., Ljubljana, Slovenija
2009ALL EXCLUSIVE
Hotel Balnea., Dolenjske Toplice, Slovenija
Skupinske razstave
2019Strah
Bienale, Novo mesto, Slovenija, Novo mesto
2019Razstava natečajnih del za spomenik priključitve prekmurskega naroda h matičnemu narodu
Ljubljanski grad, Ljubljana, Slovenija
2018Trosi
SNG, Maribor, Slovenija, Maribor
2016Made in Maribor
UGM, Maribor, Slovenija
2016Pogledi na slovensko kiparstvo
Mestna galerija Piran., Piran
2015Pogledi na slovensko kiparstvo
Galerija Velenje., Velenje
2015Atelje Galerija in Slovenian pavilion
Expo Milano, Milano, Italija, Milano
2015Lahke kot svinec
Mežica, Slovenija, Mežica
2014Raztezanje kiparskih struktur
Mestna galerija, Ljubljana
2013Primož Pugelj in Kristina Rutar
Zidanica Malek, Jeruzalem, Slovenija
2011Contemporary art from Slovenia
Evropska centralna banka., Frankfurt, Nemčija.
2010Knjižni spomeniki - 14. slovenska kiparska razstava
Mestna hiša Ljubljana., Ljubljana, Slovenija
2008Javni urbani prostor
Jakopičeva galerija, Ljubljana., Ljubljana, Slovenija
Projekti
2013Oblikovanje kipa Povezava za nagrado Zbornice za inženiring
, Ljubljana, Slovenija
2004Oblikovanje pokala finala v smučarskih poletih
, Planica, Slovenija
4. Nagrade, priznanja in rezidence
Nagrade
20193. Nagrada, natečaj spomenika Priključitve prekmurskega naroda h matični domovini
, Ljubljana
2008"Premio tor di Lanlorenzo", 2. nagrada (v sodelovanju z Bruto d.o.o.)
, Rim, Italija
2005"Natečaj za skulpturo slovenstva ter samostojne Slovenije" 1. nagrada (v sodelovanju z u.d.i.a. Marjan Zupanc)
, Škofja Loka, Slovenija
Priznanja
2009Županova nagrada mesta Ljubljane, 1. nagrada
, Ljubljana, Slovenija
5. Mnenja kritikov
Pogledi na slovensko kiparstvo 1975-2015

Primož Pugelj je eden od predstavnikov odmevne generacije kiparjev ljubljanske likovne akademije; na študijske čase, ko si je, med drugimi, atelje delil s Tobiasom Putrihom, Gregorjem Kregarjem in Boštjanom Drinovcem, ga vežejo nostalgični spomini. Prav tam je, zahvaljujoč predvsem profesorjema Dragu Tršarju in Matjažu Počivavšku, pri katerem je zagovarjal svoje diplomsko in magistrsko delo, pridobil tehnične veščine, ki jih še danes nadgrajuje, in kar je še pomembneje – tisto čemur pravimo šola za življenje. Pugelj je svetel primer kiparja, ki v teh, za umetnike neizprosnih časih, uspe preživeti od svojega dela in obenem vzdržuje svojo ustvarjalnost na kredibilnem nivoju, kar se odraža tudi v dejstvu, da njegovo delo ceni tako stroka kot laična javnost. Delno nam to trditev izdaja umetnikov življenjepis, grajen iz sodelovanj na pomembnejših razstavah in izborih z uglednimi kustosi. Da gre tudi za zelo produktivnega predstavnika svoje generacije, tam sicer ne bomo izvedeli, pa vendar je umetnik že pred časom nehal šteti, koliko njegovih del se je do danes že znašlo v privatnih zbirkah. V nasplošnejšem okviru je Pugelj predstavnik tradicionalnega kiparskega toka, ki bi mu v preteklost lahko sledili do antike ali še dlje. V njegovem opusu so zastopane tako masivne zunanje postavitve in obeležja kot intimne male plastike, reliefi in samostoječe skulpture, ki večinoma nosijo podobo človeške figure, včasih pa je motiv vzet iz živalskega sveta. Je polnokrven moški kipar; njegov slog je surov, prečiščen, grafičen in barvno zadržan, mestoma konstruktivističen, materiali, ki jih najpogosteje uporablja, so resnično težki (beton, železo, bron) in zahtevajo tudi inženirsko obdelavo. Tudi manjmanjše, najsubtilnejše in najnežnejše skulpture se zdijo, kot da bi se skoznje izražala kiparjeva fizična moč. Naročilo, ki je najmočneje zaznamovalo Pugljev opus, saj je obrnilo kompas njegovega razvoja v smer, po kateri je najbolj prepoznaven, se je zgodilo še v času študija. Izdelati je moral vrtno skulpturo, ki bi služila namenu trajnega spomina na preminulo ljubljeno osebo. Nastala je podoba spečega, sploh ne portretnega, temveč prej simbolnega obličja, ki ga v spokoju večnega počitka iz leta v leto prerašča okoliško rastje in ga integrira v vrtno okolje. Podoba, ki bi v tem kontekstu lahko nastopila v vlogi posmrtne maske, je pomenila rojstvo maske kot osnove, ki jo umetnik vsakič drugače likovno in sporočilno obdela. Ta, sicer najpogostejši motiv iz umetnikovega opusa sodi v okvir figuralike v njenem najožjem in hkrati najsplošnejšem pomenu besede. Upodobitev človeške figure oziroma njenega fragmenta v kiparstvu (v Pugljevem primeru torej del človeškega obraza) je eden najstarejših, že iz predzgodovinske dobe poznanih motivov, aktualen skozi vso zgodovino, in ki tudi dan danes sega čez zelo različne konceptualne pokrajine in v svoji širini zajema praktično vse vidike sodobne umetnosti. Pri Puglju se zdi, da se arhaičnost prepaja z duhom časa, saj je vsaka skulptura, ki mestoma lahko spominja na neka druga obdobja in geografska področja, opremljena s konkretnim družbenim kontekstom, ki jo umešča ravno v našo sedanjost. V najširšem pomenu besede v kontekstu Pugljevih mask pa figura nastopa kot fragment, ki že od modernizma dalje izpodriva celotno telo, ali natančneje, kot nekakšna variacija obraza, saj ne predstavlja portreta, temveč stilizacijo neke ideje, ki dopušča gledalcu prostor lastne interpretacije in identifikacije. Obraz je namenoma brez spola, poteze so klasične, skladne, nekarikirane in brez fizioloških posebnosti, zaradi česar odpirajo možnosti različnih vlog in poosebitev. Pravzaprav ni pomembno, ali asociirajo na skrivnostne arhaične kipe z Velikonočnih otokov, na raznolike oblike ljudske ustvarjalnosti drugih celin, ki jim je modernizem odprl vrata v visoko umetnost, ali na nekaj;od tukaj in zdaj, na primer umetniku ljubega Igorja Mitoraja, saj internacionalna in večno aktualna dimenzija maske kot predmeta napeljuje na njen arhetipski pomen, skupen vsemu človeštvu. Od tiste prve, že dve desetletji stare maske, je umetnik gradil na prepoznavni avtorski govorici, kar se izraža v tem, da prepoznamo njegovo roko ne glede na to, ali srečamo njegove maske v malih ali kolosalnih dimenzijah, v zunanjem okolju ali notranjščini, v različnih materialih, kot samostojne ali sestavljene v kompozicije. Tisto, kar vsaki od mask dodeljuje lastno osebnost, je vselej v naprej predvidena končna oblika. Čeprav se vse začne z istim glinenim kalupom, le dimenzije so različne, nastane vsaka nadaljnja realizacija v drugačnem kontekstu. Ikonografsko zmernost ponavljajočega se motiva umetnik kompenzira z uporabo različnih materialov, predvsem betona in železa, in različnih obdelav in raziskav zmogljivosti le-teh, kar prispeva k oblikovni barvitosti njegovih mask: od prečiščenih odlitkov do počenih, načetih, razjedenih obrazov, od grafično nadgrajenih reliefov z vtorom ali poslikavo (kot tistim elementom, ki spaja klasično izročilo z najsodobnejšim) do vzorčastega plastenja in sestavljank materiala, ki ne skriva občudovanja do Slavka Tihca. Vsak od teh obrazov izraža drugačno vzdušje in stanje, vsaka enota je nosilec nekega drugega avtorjevega sporočila, pa naj bo to družbeno – kritično, politično, čustveno, simbolno ali z naročnikovo vsebino pogojeno. Toda androgina in anonimna oblika maske omogoča, da kiparjevo sporočilo ni neposredno in enoznačno, s svojo podobo ni tako definitivno in omejujoče kot plemenska maska. Opazovalcu ne narekuje samo ene identifikacije in ni ona tista, ki narekuje svojo vlogo, temveč mu dopušča, da v njej prepozna tako umetnikovo idejo kot tudi delček svoje osebne zgodbe. Obraz je prostor poistovetenja , zato vsak v njem lahko vidi kar in kogar hoče videti. Razstavljena figura predstavlja eno zadnjih Pugljevih del, ki s svojo letnico 2015 sodi v zgornjo časovno mejo razstave in zastopa sedanjost z zametki prihodnje avtorjeve produkcije. V celoti je izdelana iz železa, drugega od prevladujočih materialov, v katerem umetnik rad ustvarja. Tako po načinu zahtevne izdelave iz ročno struženih in v obliko kalupa varjenih profilov, kot po svoji masi, je s svojimi preko sto kilogrami skulptura težka, pa vendar – njena čipkasto prosojna skulptura in metalno bronasti odtenki ustvarjajo popolnoma varljiv vtis lahkotnosti in eteričnosti. Ker je obod maske nepopoln, delno okrušen, se zdi, kot da je maska delno tu, delno z v neki drugi dimenziji, s katero ustvarja most. Odgovor na vprašanje, zakaj se Pugljeve skulpture tako z lahkoto udomačijo v naravnem okolju in hkrati pristojijo tudi notranjosti domov, kjer delujejo že skoraj kot dizajnerski objekt, ni enoznačen. Ali je odoločujoča ravno njihova likovna in sporočilna nevsiljivost, ali estetika in njihov reproduktivni, skoraj pop-artistični značaj, ali mogoče nek povsem drugi razlog? Potrebo po odgovoru nadomešča radovednost in pričakovanje, pred kakšen izziv ga bosta motiv in material postavila v nadaljnjem razvoju.

Maja Marinkovska
, 2015

Mnenja zbirateljev o avtorju

Prijavite se kot član kluba zbirateljev in si oglejte mnenja ostalih članov o avtorju ali oddajte svoje mnenje.
Imate vprašanje, dvome ali ste negotovi glede avtorja

Pogovorite se z našimi strokovnimi sodelavci in vprašajte za mnenje in nasvet

Imate več vprašanj? Kontaktirajte nas ali si oglejte odgovore na strani za pomoč uporabnikov ali preko chata!
Pugelj Primož
Spremljajte avtorja Pugelj Primož

Spremljajte avtorja in bodite obveščeni o novih umetniških delih in razstavah in si zagotovite takojšnji dostop do informacij.

Spremljajte avtorja