Šuštaršič Marko

Šuštaršič Marko

Marko Šuštaršič (1927–1976) je eden najizvirnejših slikarjev modernizma, predstavnik intimizma v Sloveniji po drugi svetovni vojni in eden najpomembnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja. Leta 1951 je diplomiral je na Akademiji likovnih umetnosti, na oddelku za slikarstvo v Ljubljani pri profesorju Gabrijelu Stupici. Do leta 1953 se je izpopolnjeval na področju zidnega slikarstva pri profesorju Slavku Pengovu. Vzporedno s slikarstvom je deloval kot likovni pedagog na vseh stopnjah izobraževanja. Zadnji dve leti pred smrtjo je kot docent poučeval na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je bil septembra 1975 izvoljen za prodekana.

Spremljajte avtorja ARTINDEX - Šuštaršič Marko
1. Biografija
Opis

Slikar in grafik Marko Šuštaršič je leta 1951 diplomiral na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost pri profesorju Gabrijelu Stupici. Kasneje se je izpopolnjeval na področju zidnega slikarstva pri profesorju Slavku Pengovu. Bil je ustanovni član Skupine 53, ki se je sprva predstavila na razstavi "7 mladih" v spodnjih prostorih Moderne galerije. To je bila za tisti čas avantgardna skupina likovnih raziskovalcev, ki so se odločno odmaknili tako od tedanjih socrealističnih tendenc v domovini kakor tudi od tedaj prevladujoče abstrakcije v svetu, z namenom razvijati vsak svojo osebno avtorsko poetiko. Šuštaršič je bil tudi ustanovni član skupine 69.

V svojemu avtorskemu opusu je razvil štiri slogovne faze. Prvo, zgodnjerenesančno fazo (1953 – 1957), zaznamuje magični realizem z nostalgičnim pridihom renesanse, metafizike in erotike, ki navdih išče pri zgodnjerenesančnih mojstrih. Modernizem in patina starinskosti se v tej fazi prepletata. Izstopajo metafizični prostori, proti koncu pa faze prične eksterier skrivnostno vdirati v interier in obratno.

Drugo, pariško fazo (1958 – 1968), zaznamuje intimističen slog, v katerem prevladuje ploskoviti izraz, barva pa postane glavno likovno izrazilo. Prostor v delih je imaginaren, specifično izražen s svojo nedoločljivostjo: arhitektura, figure, pohištvo in razni fragmenti lebdijo v breztežnostnem brezčasju. Značilne za to fazo so dominantne zemeljsko rdeče ali temno zelene barve, kjer pa kot akcenti žarijo tudi poudarki živo rdečih, oker in drugih bolj ali manj nasičenih barv. Avtor v teh kompozicijah poudarja ali utiša barvne ploskve z virtuozno upodobitvijo njihove interakcije in z učinkom simultanega kontrasta. Pariška faza se motivno navdihuje pri oblikah in ornamentih starih slovenskih poslikanih omar, skrinj in drugih predmetov, vendar dekorativna ornamentalnost v slikah ni prisotna. Nasprotno, vsak detajl je samostojni subjekt v intimni zgodbi, ki brni v ozadju nezavednega. V slikah vlada močen erotični naboj. Faze se je prijelo ime "pariška", ker je zanjo leta 1961 prejel nagrado za slikarstvo na 2. bienalu mladih v Parizu. (2. Biennale de Paris. Manifestation biennale et internationale des jeunes artistes 29.09.1961–5.11.1961). Na tej razstavi sta ga kot izstopajočega avtorja med drugimi opazila Andre Malraux tedanji francoski minister za kulturo in Alberto Giacometti. Iz tega naslova je dobil dvomesečno štipendijo strokovnega izpopolnjevanja v Parizu (1962). Istega leta je deloval še pet mesecev v ateljeju J. Friedlanderja.
Vzporedno s pariško fazo je ustvarjal tudi slikarska dela na temo druge svetovne vojne. Pred drugo svetovno vojno je bil njegov oče, učitelj Jože Šuštaršič premeščen na Štajersko, od koder so Nemci med vojno večino učiteljev izgnali za štiri leta v Srbijo. Marko Šuštaršič se je v izgnanstvu kot sedemnajstletni prostovoljec vključil v 1. četo V. slovenskega bataljona 1. Krajiške brigade, ter bil na Sremski fronti težko ranjen in kasneje odlikovan z medaljo za hrabrost. Nastala umetniška dela na vojno tematiko, kot so: Spomin padlemu tovarišu Milčku Majcnu (padel star 14 let), Pohorski bataljon, Hommage Ani Frank, ne ponazarjajo vojnih časov z ustaljeno herojsko motiviko, temveč izpostavljajo ranljivost protagonistov in tragedijo pogrešanja prikazano na simbolni ravni v avtorjevemu osebnemu slogu.

V tretji fazi, Slikanice (1969 – 1973), Šuštaršič razvije avtorski slog z odmevom na popart, ki ga avtor po svetovnih vzorih slepo ne posnema, temveč ga imanentno razvija iz svoje druge, pariške faze. V prehodu iz druge v tretjo fazo se ploskve v prostoru postopoma začenjajo povezovati, kompozicija pa se pričenja členiti na segmente - ploskve z intimnimi dogajanji. Po letu 1969 barve niso več zaznamovane s patino starinskosti ampak zažarijo s polno nasičenostjo. Vizualne informacije, ki nas obdajajo v teh slikah sicer odzvanjajo, a vendar v njih ostajajo intimne zgodbe bolj ali manj znanih osebnosti, ki še vedno delujejo skrivnostno. Ključno v fazi Slikanice je avtorjevo avtentično povezovanje poparta in intimizma.

Četrta, zelena faza (1974 – 1976), v kompozicijah vključuje slovensko hribovito zeleno pokrajino, v objemu katere se najdejo znane in neznane „naključne figure“, kot da so zamrznjene v času in prostoru. Nekatere figure se preselijo in ponovijo iz posameznih segmentov slikanic na dramatično zeleno sceno. Odnosi med njimi so enigmatično povedni in gledalcu ponujajo fantazijske intimne zgodbe, ki si jih lahko razlaga po svoje. Avtorja je vselej fascinirala posebnost zelene slovenske krajine. Upodobitve izhajajo iz esence njenih vidnih značilnosti ter iz arhetipske generalizacije oblik in barv, zato ob slikanju te faze ni kazal želje opredeljevati konkretnih lokacij.

Prve generacije diplomantov novoustanovljene Akademije za likovno umetnost v Ljubljani so bile nosilke razvoja moderne likovne vzgoje, ki je vzpodbujala razvoj kreativnosti slehernika. Šuštaršič se je ves čas po zaključeni diplomi vzporedno ob intenzivnemu slikanju posvečal tudi likovno-pedagoškemu delu na vseh stopnjah šolanja in bil leta 1970 izbran za predsednika Društva likovnih pedagogov Slovenije. Zadnji dve leti pred smrtjo je kot docent poučeval na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in bil septembra 1975 izvoljen za prodekana.

Predstavil se je na 26 samostojnih razstavah doma in v tujini, od tega na dveh retrospektivnih in štirih preglednih razstavah. V Sloveniji je samostojno razstavljal v Ljubljani, Celju, Mariboru, Brežicah, Kopru, Zagrebu, Beogradu, Somboru, na Reki. V tujini se je predstavil s samostojnimi razstavami v Kunstzaal Plaats, den Haag 1958, v Galerie Lambert, Pariz 1964, v Galerie 16, Gradec 1965, v L’Arco. Studio internazionale d’arte grafica, Macerata 1967 (z V. Naumovskim in F. Miheličem). Predstavil se je tudi na 201 skupinskih razstavah doma in v tujini.

Med pomembnejšimi prejetimi nagradami so: že prej omenjena nagrada na 2. bienalu v Parizu leta 1961, nagrada za slikarstvo na IV. Salonu v Reki 1961, prva nagrada za slikarstvo na razstavi NOB v delih jugoslovanskih umetnikov v Beogradu 1961 (za sliko Pohorski bataljon - pariška faza), nagrada Prešernovega sklada za slikarski opus 1962, Župančičeva nagrada 1976.

2. Multimedija
Multimedija
Marko Šuštaršič
Šuštaršič Marko Glavna fotografija
3. Razstave in projekti
Samostojne razstave
2022Od pokrajine do pokrajine, pregledna razstava slik
Bežigrajska galerija 2, Ljubljana
2013Retrospektiva
Slike, grafike, risbe, osnutki, skice, študije, dokumentarno gradivo, nastalo v obdobju od leta 1944 do vključno leta 1976. Avtor priprave in postavitve razstave dr. Marko Jenko. Moderna galerija Ljubljana, Ljubljana
2008 - 2009Pregledna razstava slikarskih in grafičnih del
Galerija prešernovih nagrajencev, Kranj
2001Pregledna razstava slikarskih in grafičnih del
10 slik in 35 grafik iz obdobja 1963–1973, Bežigrajska galerija, Ljubljana
2001Prenesena pregledna razstava slikarskih in grafičnih del
10 slik in 35 grafik iz obdobja 1963–1973, Umetnostna galerija Maribor, Maribor
2001Priložnostna razstava iz cikla: nove pridobitve Moderne galerije
Dokument o Pohorskem bataljonu (1962), donacija vdove in hčere, Moderna galerija, Ljubljana
1999Grafika v Sloveniji po letu 1945
Pregledna razstava grafik v okviru razstavnega cikla Obalnih galerij, Galerija Meduza, Koper
1997Razstava slikarskih del 1973–1975 (zelena faza)
Galerija ZDSLU, Ljubljana
1997Prenesena razstava slikarskih del 1973–1975 (zelena faza)
Galerija Mestne hiše, Kranj
1997Prenesena razstava slikarskih del 1973–1975 (zelena faza)
Likovni salon, Celje
1987Razstava slikarskih del 1973–1975 (zelena faza)
Bežigrajska galerija, Ljubljana
1987Prenesena razstava slikarskih del 1973–1975 (zelena faza)
Galerija Meduza, Koper
1981Prenesena retrospektiva slik in grafik
Likovni salon, Celje
1981Retrospektiva slik in grafik
Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana
1972Cikel slik SLIKANICE
Mala galerija, Ljubljana
1969Razstava slikarskih del 1962–1969
Galerija KPC (Kulturno-prosvetni centar), Sombor
1968Razstava slikarskih del 1962–1968
Mala galerija, Ljubljana
1966Razstava slikarskih in grafičnih del 1958–1965
Likovni salon, Celje
1965Razstava slikarskih del
Galerie 16, Gradec/Graz
1964Razstava slikarskih del
Galerie Lambert, Pariz/Paris
1963Razstava slikarskih del
Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb
1963Razstava slikarskih del
Galerija Doma JNA, Beograd
1963Razstava slikarskih del
Moderna galerija – mali salon, Reka/Rijeka
1962 - 1963Razstava slikarskih del
Mala Galerija, Ljubljana
1959Razstava slikarskih del
Mala galerija Okrajnega muzeja, Koper
1959Razstava slikarskih del (skupaj z Miretom Cetinom)
Dom JLA, Brežice
1959Razstava slikarskih del (skupaj z Miretom Cetinom)
Umetnostna galerija, Maribor
1959Razstava slikarskih del (skupaj z Miretom Cetinom)
Jakopičev paviljon, Ljubljana
1958Razstava slikarskih del
Kunstzaal Plaats, Haag
1958Razstava slikarskih del (skupaj s Francetom Slano)
Klub Društva hrvatskih književnika, Zagreb
Skupinske razstave
2022Nove pridobitve Narodne galerije
Narodna galerija, Ljubljana
2015Razstavljena zbirka v Galeriji Miklova hiša
Galerija Miklova hiša, Ribnica
2012 - 2013Skoraj pomlad. 100 let slovenske umetnosti
Umetnostna galerija, Maribor
2011Figuralno, figurativno, figurabilno. Iz stalne zbirke Obalnih galerij
Monfort, Portorož, Portorož
201120. stoletje. Kontinuitete in prelomi. Izbor del iz nacionalne zbirke Moderne galerije (1906 – 1991)
Moderna galerija, Ljubljana
2009 - 2010Risba na Slovenskem II. 1940–2009 / Drawing in Slovenia II. 1940–2009
Mestna galerija in Prostori zbirke na Cankarjevem nabrežju 11/I, Ljubljana Prenesena v: Umetnostna galerija, Maribor, Ljubljana, Maribor
2009 - 2010Gender Check. Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe
MUMOK / Museum Moderner Kunst, Dunaj/Wien Prenesena v: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Varšava / Warszawa, Dunaj, Varšava
200960-a leta. Stane Kregar, Marij Pregelj, Gabrijel Stupica, Marko Šuštaršič
Galerija Severia, Koper
2008Slovensko slikarstvo po letu 1945 skozi zbirko Nove Ljubljanske banke / Peinture slovene apres 1945. A travers la Collection de Nova Ljubljanska banka / Sloveense schilderkunst na 1945. Doorheen
Mestna hiša / Hôtel de Ville / Stadhuis, Bruselj/ Bruxelles
2008Vizualne umetnosti bivših gimnazijcev, Priložnostna razstava v počastitev 200. obletnice delovanja I. gimnazije v Celju
Muzej novejše zgodovine, Celje
2007Arte Slovena contemporanea dalle collezioni d'arte della Nova Ljubljanska banka/Slovenska likovna umetnost iz Umetniške zbirke Nove Ljubljanske banke
Musei Provinciali di Gorizia, Borgo Castello, Gorica / Gorizia
2005Izbrana dela iz Umetniške zbirke Nove Ljubljanske banke
Mestna galerija, Piran
2005Sunek / Thrust. 26. grafični bienale Ljubljana. Najlepše grafike. Slovenska grafika zadnjih petdeset let
Mednarodni grafični likovni center MGLC, Ljubljana
2005Izbrana dela iz Umetniške zbirke Nove Ljubljanske banke. Poglavja iz razvoja slovenskega slikarstva 20. stoletja
Umetnostna galerija, Maribor
2004 - 20057 grehov: Ljubljana-Moskva/7 Sins: Ljubljana-Moscow
Moderna galerija, Ljubljana
2003 - 2004Moj mali svet (razstavlja okrog 20 umetnikov)
Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon, Celje
2003Mize in omizja. Dela iz zbirk Moderne galerije v Ljubljani
Moderna galerija, Ljubljana
2003Razstava del iz stalne zbirke Galerije sodobne umetnosti
Galerija sodobne umetnosti, Celje
2003Zbirka Pilonovih prijateljev
Pilonova galerija, Ajdovščina
2002 - 2003Duh v času. Umetniška zbirka Autocommercea
Narodna galerija, Ljubljana
2002Slike iz začetka druge polovice preteklega stoletja v Umetniški zbirki NLB
Avla Nove Ljubljanske banke, Ljubljana
2001 - 2006Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije 1950–2000 (stalna postavitev)
Moderna galerija, Ljubljana
2001 - 2002Figurativno slikarstvo od Preglja do Marušiča
Galerija Loža, Koper
2001 - 2002Od rojstva do rojstva, od sebe k drugim. Podobe družine v XX. stoletju na Slovenskem
Umetnostna galerija, Maribor
2001 - 2002Govorica telesa kot pot k dialogu. Dela iz zbirk Moderne galerije v Ljubljani
Moderna galerija, Ljubljana
2001Nadrealni svetovi. Odsevi fantastike in nadrealizma v slovenskem slikarstvu 20. stoletja
Galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec
2001Prostor spreminjanj. Bežigrajska galerija 1976–2001
Bežigrajska galerija, Ljubljana
2001Prostor, iluzija, želja
Galerija sodobne umetnosti, Celje
2000Likovni umetniki za Prešernovo mesto
Galerija Mestne hiše (dobitniki Prešernove nagrade) in avla Mestne občine Kranj (nagrajenci Prešernovega sklada), Kranj
1999Akt na Slovenskem. 1, Slikarstvo / The Nude in Slovenia. 1, Painting. Corpus delakti
Galerija Cankarjevega doma, Galerija Tivoli, Ljubljana
1998 - 1999Ustvarjalci XX. stoletja. Dela iz zbirke Galerije ALU
Galerija Miklova hiša, Ribnica Prenos v: 1998 - Galerija ZDSLU, Ljubljana 1999 - Razstavišče Gorenje, Velenje 1999 - ALU/Akademija za likovno umetnost, Ljubljana, Ribnica, Ljubljana, Velenje
1998Gorjupova galerija [prenovljena postavitev stalne zbirke; M. Šuštaršič zastopan tudi v predhodnih postavitvah]
Gorjupova galerija, (Osnovna šola Jožeta Gorjupa), Kostanjevica na Krki
1997Drevo [gradivo iz fonda Moderne galerije]
Moderna galerija (centralna dvorana), Ljubljana
1994Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije. Stalna postavitev
Moderna galerija, Ljubljana
1994Von uns aus ... Neue Kunst aus Slowenien
Universitätsmuseum für Bildende Kunst, Marburg Prenos v: Wiesbaden (1994) in Bonn, Bruselj, Göttingen(1995) ter v Hanau (1996), Marburg, Wiesbaden, Bonn, Bruselj, Göttingen, Hanau
1993Galerija sodobne umetnosti Celje
Stalna zbirka, Celje
1990 - 1993Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije
Moderna galerija, Ljubljana
1990Likovna zbirka Gorenja [izbor del tridesetih avtorjev]
Mestna galerija, Ljubljana
1989Donacije Valentine Orsini
Galerija Idrija, Idrija
1988XIII jesenji salon. Samotnjaci
Umjetnička galerija, Banja Luka
1988Razstava študentov Akademije upodabljajočih umetnosti v Ljubljani iz let 1945–1951 [grafike iz akademijske zbirke]
Moderna Galerija, Ljubljana
1988Skupina 53 [razstava ob 35-letnici skupine]
Galerija Rebeka, Ljubljana
1988Hommage a Josefin. '61 bis '71 Profil einer Galerie
Galerie 61, Celovec/Klagenfurt
1986U susret Muzeju suvremene umjetnosti. 30 godina Galerije Suvremene umjetnosti
Muzejski prostor, Zagreb
1983INTART
Galleria del Centro Friulano Arti Plastiche, Udine
1981Jugoslawische Malerei 1950–1965
Neuen Berliner Galerie im Alten Museum, Berlin
1981Umetniki in spremljevalci
Moderna galerija, Ljubljana
1980Grupa 69. Deseta razstava
Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana Prenos del slovenskih avtorjev v: Collegium artisticum, Sarajevo, 1980 Galerija Dolenjskega muzeja, Novo mesto, 1980, Ljubljana, Sarajevo, Novo mesto
1980Deseti plavi salon. Refleksi nadrealizma u poslijeratnom jugoslavenskom slikarstvu
Galerija umjetnina Narodnog muzeja Zadar, Zadar
1980Jugoslovenska umetnost XX veka. Jugoslovensko slikarstvo šeste decenije
Muzej savremene umetnosti, Beograd
1979Slovenska likovna umetnost 1945–1978
Moderna galerija, Ljubljana
1979Likovni odmevi
Likovni salon, Celje
1978Umjetnost u Jugoslaviji 1970—1978
Umjetnički paviljon Collegium artisticum, Sarajevo
1978Narodnooslobodilačka borba u delima likovnih umetnika Jugoslavije
Dom JNA, Beograd
1977Balcanii - zonă a păcii şi înţelegerii între popoare [Balkan – cona miru in razumevanja med narodi. Bolgarija, Grčija, Jugoslavija, Romunija in Turčija]
Muzeul de artă, Bukarešta / Bucureşti
1976 - 1977Nove smeri v oblikovanju krajine na Slovenskem
Mestna hiša, Kranj
1976Grupa 69 in gosti [razstava posvečena M. Šuštaršiču]
Moderna galerija, Ljubljana Umetnostna galerija, Maribor Pilonova galerija, Ajdovščina Umjetnički paviljon Collegium artisticum, Sarajevo, Ljubljana, Maribor, Ajdovščina, Sarajevu
19764. izložba Narodnooslobodilačka borba u delima likovnih umetnika Jugoslavije
Galerija Doma JNA, Beograd
1976Gruppo 69. 19 artisti jugoslavi
Galleria Bevilacqua La Masa, Benetke/Venezia
1976Razstava stalne zbirke celjskega Likovnega salona
Razstavni salon, Rogaška Slatina
1976XVI. Likovna jesen. Trenutak jugoslovenskog slikarstva '76. Starija i srednja generacija
Gradski muzej, Sombor
1975 - 1976Mir 75 – 30 OZN. Mednarodna likovna razstava Angažirana figuralika
Umetnostni paviljon, Slovenj Gradec
1975VI. izložba. Savez udruženja likovnih umetnika Jugoslavije
Collegium artisticum, Sarajevo
1975Ausstellung zum 75. Geburtstag von Professor Arnold Bode
Kassler Kunstverein, Kassel
1975Grupa 69 in gosti
Moderna galerija, Ljubljana Umetnostna galerija, Maribor Pilonova galerija, Ajdovščina, Ljubljana, Maribor, Ajdovščina
1974Jugoslawische Kunst der Gegenwart. Eine Ausstellung des Museums für Zeitgenössische Kunst Belgrad
Jahrhunderthalle, Frankfurt-Höchst Erholungshaus Bayer, Leverkusen, Frankfurt-Höchst, Leverkusen
19744. razstava Grupe 69. Grupa 69 in gosta: Lojze Spacal in Zoran Mušič
Moderna galerija, Ljubljana Umetnostna galerija, Maribor Jesenice Galerija Ajdovščina, Ajdovščina, Ljubljana, Maribor, Ajdovščina
1974Graphics by 10 Slovene Artists
Jacques Baruch Gallery, Chicago
1974DSLU '74
Izložbeni paviljon (Masarikova 4), Beograd prenos v: Novi Sad, Beograd, Novi Sad
1974Bildkonst fran Jugoslavien
Helsingin Taidehalli, Helsinki Tampereen nykytaiteen museo, Tampere, Helsinki, Tampere
1974Razstava jugoslovanskega slikarstva in grafike
Razstavljena dela iz fonda beograjske Galerije Doma JNA, Havana
1974Jugoslavisk Nutidskunst
Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg
1974DSLU 74
Moderna galerija, Ljubljana
1974Umjetnici Jugoslavije Njegošu
Galerija u Biljardi, Cetinje
1973Grupa 69
Moderna galerija, Ljubljana Umetnostna galerija, Maribor, Ljubljana, Maribor
1973Izbor iz stalne zbirke Moderne galerije
Mestna galerija, Ljubljana
1973Kortárs Jugoszláv Festészet 100 kép a Belgradi
Mücsarnok, Budimpešta
1973Ventisettesimo Premio Michetti 1973. Pittura
., Francavilla al Mare
1973Skupina 53 [razstava ob 20-letnici skupine]
Mestna galerija, Ljubljana
1973Likovna jesen. Trenutak jugoslovenskog slikarstva 73
Galerija »Milan Konjović«, Sombor
1973Likovni salon »13. novembar«. VII. izložba
Plavi dvorac, Cetinje
1972Razstava sodobnega jugoslovanskega slikarstva
Moravska galerija / Moravská galerie, Brno Narodna galerija / Národní galerie, Praga / Praha, Brno, Praga
1972Grupa 69 in gosti
Moderna galerija, Ljubljana Umetnostna galerija, Maribor, Ljubljana, Maribor
1972VII. Memorijal Nadežde Petrović
Umetnička galerija »Nadežda Petrović«, Čačak
1972IXeme Biennale internationale d'art de Menton
Palais de L'Europe, Menton
1971 - 1972Narodno osvobodilna borba v delih likovnih umetnikov Jugoslavije
Moderna galerija, Ljubljana
1971Narodnooslobodilačka borba u delima likovnih umetnika Jugoslavije
Umetnička galerija »Nadežda Petrović«, Čačak
1971Zeitgenössische jugoslawische Kunst
Forum Leverkusen, Leverkusen
1971III. izložba Narodnooslobodilačka borba u delima likovnih umetnika Jugoslavije
Galerija Doma JNA, Beograd
1971Razstava Društva slovenskih likovnih umetnikov
Moderna galerija, Ljubljana
1970Grupa 69
Galerija Forum, Zagreb
1970Razstava 12-ih jugoslovanskih likovnih pedagogov in njihovih učencev
Kulturni center poslovne stavbe Pirelli, Milano
197025 let slovenske grafike / 25 ans de gravure slovene. Od partizanske grafike do »ljubljanske šole« / De la gravure des Partisans a »l'École de Ljubljana«
Moderna galerija, Ljubljana Prenos v: Vila Bled, Bled Galerija doma JNA, Beograd, Ljubljana, Bled, Beograd
1970Priložnostna razstava slovenskih likovnih umetnikov ob 6. svetovnem prvenstvu v košarki
Hala Tivoli, Ljubljana
1970IV. [Četvrti] beogradski trijenale jugoslovenske likovne umetnosti 1970
Muzej savremene umetnosti, Beograd
1970Nutidskonst fran Slovenien [Sodobna umetnost iz Slovenije]
Sveagalleriet, Stockholm
1969INTART III. Medpokrajinska likovna razstava
Moderna galerija, Ljubljana
1969Ausstellung Zeitgenössische slowenische Malerei
Wirtschaftsförderungsinstitut, Celovec / Klagenfurt
1969Grupa 69
Vila Bled, Bled
1969Angažirana umetnost v Jugoslaviji 1919–1969
Umetnostna galerija, Slovenj Gradec
1969Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske [Šuštaršič je razstavljal kot gost]
Salon ULUH, Zagreb
1968Savremena slovenačka umetnost
Muzej savremene umetnosti, Beograd prenos v: Moderna galerija, Zagreb Moderna galerija, Ljubljana Vila Bled, Bled, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Bled
1968Arte contemporaneo Yugoslavo
Nacionalni muzej moderne umetnosti, Montevideo prenos v Čile: Nacionalni muzej, Santiago de Chile in Antofagasta, Montevideo
1968Maliři, sochaři, grafici socialistické republiky Slovenie
Galerie Vincence Kramáře, Praga / Praha Galerie umeni, Karlovy Vary, Praga / Praha, Karlovy Vary
1968VIII. Likovna jesen. Antologija jugoslovenskog slikarstva sedme decenije
Gradski muzej, Sombor
1967 - 1968Sloveense 20 grafici
Nijmegen Museum, Haarlem, 1967 Stedelijk Museum, Schiedam, 1968 Museum, Dordrecht, 1968 Leeuwarden, 1968 Hilversum, 1968 Amsterdam, 1968, Haarlem
1967Prešernove nagrade za likovno kulturo
Moderna galerija, Ljubljana
1967Narodnoosvobodilna borba v delih likovnih umetnikov Jugoslavije. Iz zbirke Galerije Doma JLA Beograd
Moderna galerija, Ljubljana
1967Dvajset let grafike na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani [iz akademijske zbirke]
Galerija na Loškem gradu, Škofja Loka
1967Art in Yugoslavia. Contemporary Trends
Adria Art Gallery, New York
19673. [Treći] trijenale likovnih umetnosti / Jugoslovenski trijenale likovnih umetnosti
Beogradski sajam – hala, III, Beograd
1967Narodnooslobodilačka borba u delima likovnih umetnika Jugoslavije
Dom Jugoslovenske narodne armije, Split
1967VII Likovna jesen. Poetska fantastika
Gradski muzej, Sombor
1967Expo 67
Jugoslovanski paviljon, Montreal (Île Notre-Dame), Montreal
1966Grabados contemporaneos Yugoslavos
Instituto de Biologia Marina, Mar del Plata (Argentina) Palacio Municipal, Necochea, Mar del Plata (Argentina), Necochea
1966Vaša pomoć Skopju
., Skopje
1966Akvizicije 4
Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb
1966Galerie domu Jugoslavské lidové armady v Belěhradě [izbor iz zbirke Galerije Doma JNA Beograd]
Palača Dunaj, Praga / Praha
1966I. Międzynarodowe Biennale Grafiki
., Krakov / Kraków
1965XVIe Salon de la jeune peinture
Musée d'art moderne de la Ville de Paris, Pariz / Paris M. Šuštaršiča je zastopala pariška galerija Galerie Lambert, Pariz, Pariz
1965ULUBIH 65/ Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine 65. Slikarstvo, skulptura, grafika [M. Šuštaršič razstavlja kot gost]
Izložbene prostorije Radničkog univerziteta"Đuro Đaković", Sarajevo
1965Mostra delle opere donate dagli artisti jugoslavi per le zone sinistrate del Vajont
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Rim/Roma
1965Povojna generacija slovenskih slikarjev in kiparjev
Mestna galerija, Ljubljana
1965VI. mednarodna grafična razstava
Moderna galerija, Ljubljana
1965La Biennale internationale d'arte contemporanea
Palazzo del Kursaal, San Marino
1965La boutique d'été
Galerie Lambert, Pariz/Paris
1965Grafici sloveni contemporanei
Galleria Due Ruote, Vicenca
1965Mostra di pittura contemporanea jugoslava
Civica Residenza, Pesaro
1965Quattordicesimo Premio Lissone 1965. Biennale Internazionale di Pittura
., Lissone
1965Muzej savremene umetnosti Beograd [stalna zbirka]
Muzej savremene umetnosti, Beograd
1965Rassegna d'arte contemporanea slovena
., Verona
19643. zagrebačka izložba jugoslavenske grafike
Kabinet grafike JAZU, Zagreb
1964Drugi trijenale likovnih umetnosti / Jugoslovenski trijenale likovnih umetnosti
Beogradski sajam – hala III, Beograd
1964Exhibition of Contemporary Yugoslav Painting
Galerija lepih umetnosti, Kairo
1964Vajont-Skopje. Poklon zbirka italijanskih likovnih umetnika gradu Skopju i jugoslovenskih likovnih umetnika gradu Vajontu
Umetnički paviljon Mali Kalemegdan, Beograd
1964Razstava Društva slovenskih likovnih umetnikov
Moderna galerija, Ljubljana prenos izbora razstave: Beograd, 1965 Subotica, 1965, Ljubljana, Beograd, Subotica
1964Wspołczesna sztuka Jugosławii — Malarstwo, rzeźba XVII Festiwal Sztuk Plastycznych w Sopocie 1964
Państwową Galerię Sztuki, Sopocie
1964Documenta III. Malerei und Skulptur
Museum Fridericianum, Kassel
1963 - 1964Društvo slovenskih likovnih umetnikov
Moderna galerija, Ljubljana
1963Narodnoosvobodilni boj severozahodne Slovenije v likovni umetnosti [v okviru prireditev ob 20. obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona]
Umetnostna galerija, Maribor
1963Akvizicije 1
Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb
1963Syghronoi gioygkoslayoi zografoi haraktes - Sodobno jugoslovansko slikarstvo in grafika
Zappeion, Atene prenesena v: Solun, Atene, Solun
1963Ouvres des boursiers de la biennale internationale de Paris Dela štipendistov mednarodnega bienala Priza
Musée-Maison de la Culture, Pariz
1963Salon 63. V jugoslavenski biennale slikarstva i skulpture
Moderna galerija, Reka/Rijeka
19638 slikara
Umjetnička galerija, Dubrovnik
1963La boutique d'été
Galerie Lambert, Pariz / Paris
1963Likovna umetnost s tematiko NOB (1941–1963)
Šeškov dom, Kočevje preneseno v: Mestna galerija, Ljubljana (dodana grafična dela), Kočevje, Ljubljana
1963Salon 63. V biennale jugoslava di pittura e scultura
Galleria comunale, Faenza
196325 slika jugoslavenskog suvremenog slikarstva
Galerija umjetnina, Vukovar
1963Skupina 53 - razstava ob 10-letnici skupine
Mestna galerija, Ljubljana
1963VII Bienal de Sao Paulo
Skupinska razstava, Sao Paulo
1962Zeitgenössische jugoslawische Malerei, Graphik und Plastik
Neue Galerie der Stadt Linz, Linz prenesena v: Neue Galerie im Künstlerhaus, Gradec / Graz Künstlerhaus, Dunaj / Wien, Linz, Gradec, Dunaj
1962Nutida Jugoslavisk konst
Stockholm, Svea Galleriet
1962L'arte contemporanea in Jugoslavia
Palazzo delle Esposizioni, Rim / Roma
1962Zeitgenössische Kunst in Slowenien
Kulturring, Špital ob Dravi / Spittal an der Drau
1962Stalna zbirka Moderne galerije Ljubljana
Moderna galerija, Ljubljana
196225 artisti jugoslavi
Galleria dell'Opera Bevilacqua La Masa, Benetke / Venezia
1962II. Memorijal Nadežde Petrović
Svečana dvorana gimnazije, Čačak
1962La peinture et la sculpture yougoslaves contemporaines
Comptoir Suisse, Lausanne
1962Slovenačka umetnost. Dela iz zbirke Moderne galerije
Salon Moderne galerije, Beograd
1962The Modern Yugoslav Art
., Bagdad
1961 - 19624eme Biennale d'Alexandrie
Musée des Beaux-Arts, Aleksandrija
1961The VI Tokyo Biennale
Metropolitan Art Gallery, Tokio
1961Deuxieme Biennale de Paris. Manifestation biennale et internationale des jeunes artistes
Musée d'art moderne de la Ville de Paris, Pariz
1961Zeitgenössische slowenische Malerei und Bildhauerei. Aus der Sammlung der Modernen Galerie in Laibach (Ljubljana)
Künstlerhaus, Celovec / Klagenfurt
1961Prvi trijenale likovnih umetnosti
Beogradski sajam – hala III, Beograd
1961Jugoslawische Maler
Studio f (Sylvanerweg 34), Ulm
1961Salon 61
Galerija likovnih umjetnosti, Reka / Rijeka
196132 dela jugoslovenskog slikarstva iz zbirke Moderne galerije
Salon Moderne galerije, Beograd
1961Narodnooslobodilačka borba u delima likovnih umetnika Jugoslavije 1960–1961
Dom JNA, Beograd
1961L'Art Contemporain en Yougoslavie
Musée National d'Art Moderne, Pariz / Paris
1960Izložba slovenačkih likovnih umetnika
Umjetnička galerija, Sarajevo
1960Exposition des artistes yougoslaves contemporains
Fine Art Hall, Kairo
1959III. Salon '59
Galerija likovnih umjetnosti, Reka / Rijeka
1959Presjek fundusa Gradske galerije suvremene umjetnosti od pet godina otkupa 1954 – 1959
Gradska galerija suvremene umjetnosti, Zagreb
1959Izložba Društva slovenskih likovnih umetnikov
Umetnički paviljon, Skopje prenos v: Galerija Matice srpske, Novi Sad, Skopje, Novi Sad
19591949–1959. Absolventi ljubljanske akademije
Moderna galerija, Ljubljana
1959Art yougoslave d'aujourd'hui
Galerie Raymond Creuze – Salle Balzac 6, Pariz
1958Mostra d'arte slovena contemporanea
Casa della Cultura, Livorno
1958Settimana dell'Arte Moderna. Mostra d'Arte Slovena Contemporanea
Museo Civico (Palazzo Comunale/Palazzo di Giano), Pistoia
1958Sodobna slovenska umetnost
Moderna galerija, Ljubljana
1958Súčasné juhoslovanské umenie — Mladá genéracia
Slovenska narodna galerija, Bratislava prenos v: Praga / Praha Brno Dom JNA, Beograd, Bratislava, Praga, Brno, Beograd
1958Savremeni slovenački likovni umetnici
Umetnički paviljon na Malom Kalemegdanu, Beograd
1957Jugosłowiańska sztuka współczesna
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava / Warszawa
1957Naši razgledi. Razstava reprodukcij objavljenih v Naših razgledih 1952 – 1957
Jakopičev paviljon, Ljubljana
1957Arte jugoslava contemporanea
Prenešena iz Rima. Palazzo della Permanente, Milano, Milano
1956Palazzo della Permanente, Milano
Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Rim
1956Razstava Zveze likovnih umetnikov Jugoslavije
Moderna galerija, Ljubljana
1956Savezna izložba likovnih umetnika Jugoslavije
Izložbeni paviljon, Sarajevo
1956Jubilejna razstava 10 let Akademije upodabljajočih umetnosti v Ljubljani
Jakopičev paviljon, Ljubljana
1956Salon 56. Suvremeno slikarstvo i kiparstvo
Galerija likovnih umjetnosti, Reka / Rijeka
1956Suvremeno slikarstvo Jugoslavije. Izložba povodom glavne godišnje skupštine AICA
Umjetnička galerija, Dubrovnik
1956Sodobna jugoslovanska umetnost
Moderna galerija, Ljubljana
1956Bombač, Butina, Cetin, Eržen, Slana, Šuštaršič
Gradska galerija suvremene umjetnosti, Zagreb
1955Slovenska umetnost po osvoboditvi 1945–1955
Moderna galerija, Ljubljana
1955Gradska galerija suvremene umjetnosti Zagreb [prva razstava galerije - razstavljen del fundusa]
Gradska galerija suvremene umjetnosti, Zagreb
1955Razstava umetniških del Skupine »1953«
Jakopičev paviljon, Ljubljana
1954Razstava del upodabljajočih umetnikov Slovenije
Umetnostna galerija, Maribor
1954Izložba suvremenog slikarstva i kiparstva FNRJ
Galerija likovnih umjetnosti, Reka/Rijeka
1954Izložba slikarstva i vajarstva SLU Jugoslavije
Umjetnička galerija, Dubrovnik
1954Društvo slovenskih upodabljajočih umetnikov
Jakopičev paviljon, Ljubljana
1953Razstava mladih slikarjev in kiparjev. (razstava umetniških del kasneje poimenovane skupine Sedem mladih oz. Skupine 53)
Male dvorane Moderne galerije, Ljubljana prenesena v: Galerija ULUS, Beograd Salon ULUH, Zagreb, Ljubljana, Beograd, Zagreb
4. Nagrade, priznanja in rezidence
Nagrade
1976Župančičeva nagrada
Župančičeva nagrada, Ljubljana
1976Tretja nagrada na razstavi Narodnooslobodilačka borba u delima likovnih umetnika Jugoslavije
Narodnoosvobodilni boj v delih likovnih umetnikov Jugoslavije, Beograd
1972Odkupna nagrada na VII. Memorijalu Nadežde Petrović
Odkupna nagrada, Čačak
1971Dve odkupni nagradi na tretji razstavi Narodnooslobodilačka borba u delima likovnih umetnika Jugoslavije
Narodnoosvobodilni boj v delih likovnih umetnikov Jugoslavije, Beograd
1970Nagrada SUBNOR-a Jugoslavije „4. juli“ za likovno ustvarjanje
Nagrada SUBNOR, Beograd
1967Odkupna nagrada na razstavi VII. Likovna jesen
Odkupna nagrada, Sombor
1962Nagrada Prešernovega sklada za slikarski opus
Prešernov sklad, Ljubljana
1961Nagrada za slikarstvo na II. bienalu mladih
2. BIENNALE DE PARIS / Deuxieme Biennale de Paris. Manifestation biennale et internationale des jeunes artistes, MUSEE D'ART MODERNE, Pariz
1961Nagrada za slikarstvo na IV. Salonu v Reki
Nagrada za slikarstvo, Reka
1961Prva nagrada za slikarstvo na razstavi Narodnoosvobodilni boj v delih likovnih umetnikov Jugoslavije
Prva nagrada za slikarstvo na razstavi NOB v delih jugoslovanskih umetnikov za sliko Pohorski bataljon (pariška faza), Beograd
5. Muzeji, galerije, zbiratelji, meceni
Muzeji, galerije, zbiratelji, meceni
Pilonova galerija
Javna zbirka, Ajdovščina
Medija centar »Odbrana«
Javna zbirka, Beograd
Vojni muzej
Javna zbirka, Beograd
Zavod Celeia Celje – Center sodobnih umetnosti
Javna zbirka, Celje
Narodni muzej Crne Gore (Umjetnički muzej)
Javna zbirka, Cetinje
Umetnička galerija »Nadežda Petrović«
Javna zbirka, Čačak
Umjetnička galerija Dubrovnik
Javna zbirka, Dubrovnik
Likovna zbirka Riko
Hrovača (Škrabčeva domačija), javna zbirka, Hrovača
Mestni muzej Idrija
Javna zbirka, Idrija
Kassler Kunstverein
Javna zbirka, Kassel
Pokrajinski muzej
Javna zbirka, Koper
Galerija Božidar Jakac (Gorjupova galerija)
Javna zbirka, Kostanjevica na Krki
ALUO/Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Javna zbirka, Ljubljana
Mestna občina Ljubljana
Javna zbirka, Ljubljana
Moderna galerija
Javna zbirka, Ljubljana
Muzej in galerije mesta Ljubljane
Javna zbirka, Ljubljana
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Javna zbirka, Ljubljana
Umetniška zbirka ACH, d. d.
Javna zbirka, Ljubljana
Narodna galerija Slovenije
Javna zbirka, Ljubljana
Umetniška zbirka NLB / Nove Ljubljanske banke
Javna zbirka, Ljubljana
Vlada RS Slovenije
Javna zbirka, Ljubljana
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije
Javna zbirka, Ljubljana
Umetnostna galerija
Javna zbirka, Maribor
Fondacija Milenin dom – Galerija Milene Pavlović Barilli
Javna zbirka, Požarevac
Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Javna zbirka, Reka / Rijeka
Gradski muzej
Javna zbirka, Sisak
Muzej na sovremenata umetnost
Javna zbirka, Skopje
Koroška galerija likovnih umetnosti
Javna zbirka, Slovenj Gradec
Galerija Velenje
Javna zbirka, Velenje
Muzej suvremene umjetnosti
Javna zbirka, Zagreb

Mnenja zbirateljev o avtorju

Prijavite se kot član kluba zbirateljev in si oglejte mnenja ostalih članov o avtorju ali oddajte svoje mnenje.
Imate vprašanje, dvome ali ste negotovi glede avtorja

Pogovorite se z našimi strokovnimi sodelavci in vprašajte za mnenje in nasvet

Imate več vprašanj? Kontaktirajte nas ali si oglejte odgovore na strani za pomoč uporabnikov ali preko chata!
Šuštaršič Marko
Spremljajte avtorja Šuštaršič Marko

Spremljajte avtorja in bodite obveščeni o novih umetniških delih in razstavah in si zagotovite takojšnji dostop do informacij.

Spremljajte avtorja