Vavpotič Ivan Viri fotografij: Ivan Vavpotic (190?). URN:NBN:SI:IMG-F25HKMWQ from https://www.dlib.si

Vavpotič Ivan

Ivan Vavpotic (1877-1943), slikar, ilustrator in scenograf, je med leti 1898 in 1900 študiral na umetnostni akademiji v Pragi (pri prof. V. Brožiku, Pirnerju in V. Hynaisu). Med leti 1900-1901 se je izpopolnjeval v Parizu v ateljeju B. Constanta, pozneje pa v ateljeju Alfonza Muche. Med leti 1901 in 1902 je svoje znanje slikarstva dopolnjeval v privatnem ateljeju na Dunaju, nato pa med leti 1902 in 1905 spet na umetnosti akademiji v Pragi pri prof. Hynaisu.

Spremljajte avtorja
2. Biografija
Opis

Ivan Vavpotic (1877-1943), slikar, ilustrator in scenograf, je med leti 1898 in 1900 študiral na umetnostni akademiji v Pragi (pri prof. V. Brožiku, Pirnerju in V. Hynaisu). Med leti 1900-1901 se je izpopolnjeval v Parizu v ateljeju B. Constanta, pozneje pa v ateljeju Alfonza Muche. Med leti 1901 in 1902 je svoje znanje slikarstva dopolnjeval v privatnem ateljeju na Dunaju, nato pa med leti 1902 in 1905 spet na umetnosti akademiji v Pragi pri prof. Hynaisu. Leta 1903 se je na Dunaju srecal z umetniki, ki so ustanovili klub Vesna, vendar pa se je od njih loceval po motiviki. Leta 1905 je postal ucitelj prostorocnega risanja in umetnostne zgodovine na Strakovi akademiji v Pragi. Leta 1906 se je vrnil v domovino in postal ucitelj risanja na državni realki v Idriji. Tu je ostal vse do leta 1910, ko se je odpravil v Ljubljano. Vse do prve svetovne vojne je bil svobodni slikar. Med leti 1915 in 1918 je bil vojni slikar na Primorskem. V tem casu je slikarsko dokumetniral vojna prizorišca, upodabljal vojaško motiviko in portretiral oficirje. Leta 1927 se je zaposlil kot prvi poklicni scenograf Slovenskega narodnega gledališca in opere v Ljubljani. V tem casu so nastali številni scenski osnutki, med njimi tudi znameniti osnutki za Grumov "Dogodek v mestu Gogi" in Kogojeve "Crne maske". Leta 1928 ga je prosvetni minister imenoval za profesorja. Po letu 1929 se je spet posvetil le slikarskemu poklicu. Vavpoticevo slikarsko delo uvršcamo v mešcanski realizem, saj nam njegovo slikarstvo kaže podobo tedanjega slovenskega mešcanstva in njegovih idealov. Rad je namrec slikal realnost, kot jo je mogoce dojeti s prostim ocesom. Realizem se v njegovih delih veckrat premeša z elementi secesije, simbolizma in impresionizma. V nekaterih svojih zadnjih delih pa se je približal celo barvnemu realizmu. Sam je zapisal (I. Vavpotic, Življenje Ivana Vavpotica, Umetnost, VII, 1942-1943 XX-XXI), da je obmocje njegovega dela portretno slikarstvo, ceprav danes vemo, da je njegov opus izrazito širši. Slikal je krajine, tihožitja, figuralne kompozicije. Veliko se je ukvarjal tudi s knjižno ilustracijo, v obodbju, ko je bil poklicni scenograf državnega gledališca in opere, tudi s scenografijo, ustvaril pa je tudi prve jugoslovanske znamke ("Verigarji").

3. Multimedija
Multimedija
Vavpotič Ivan Glavna fotografija

Mnenja zbirateljev o avtorju

Oglejte si mnenja ostalih zbirateljev o avtorju ali oddajte svoje mnenje. Prijavite se kot zbiratelj.
Vavpotič Ivan
Spremljajte avtorja Vavpotič Ivan

Spremljajte avtorja in bodite obveščeni o novih umetniških delih in razstavh in si zagotovite takojšnji dostop do informacij.

Spremljajte avtorja
Imate vprašanje, dvome ali ste negotovi glede avtorja

Pogovorite se z našimi strokovnimi sodelavci in vprašajte za mnenje in nasvet

Imate več vprašanj? Kontaktirajte nas ali so oglejte odgovore na strani za pomoč uporabnikov ali preko chata!