Vesel Ferdo

Vesel Ferdo

Ferdo Vesel (1861-1946), slikar, je med leti 1878-1882 študiral slikarstvo na dunajski akademiji pri prof. C. Wurzingerju, Christianu Griepenkerlu in Avgustu Eisenmengerju. Med leti 1883 in 1887 je študiral risanje in slikanje na akademiji v Münchnu. Slikarstvo Ferda Vesela je vseskozi razpeto med realizmom in impresionizmom. Bil je slikar portretov, folklornega žanra, akta, pokrajine in tihožitij. Delal je v oljni tehniki, temperi, pastelu ter velikokrat uporabljal mešane tehnike. V devetdesetih letih 19. stoletja je pod vplivom Riharda Jakopiča razvil ateljejski plenerizem. ...

Spremljajte avtorja ARTINDEX - Vesel Ferdo
1. Biografija
Opis

Ferdo Vesel (1861-1946), slikar, je med leti 1878-1882 študiral slikarstvo na dunajski akademiji pri prof. C. Wurzingerju, Christianu Griepenkerlu in Avgustu Eisenmengerju. Med leti 1883 in 1887 je študiral risanje in slikanje na akademiji v Münchnu. Slikarstvo Ferda Vesela je vseskozi razpeto med realizmom in impresionizmom. Bil je slikar portretov, folklornega žanra, akta, pokrajine in tihožitij. Delal je v oljni tehniki, temperi, pastelu ter velikokrat uporabljal mešane tehnike. V devetdesetih letih 19. stoletja je pod vplivom Riharda Jakopiča razvil ateljejski plenerizem. Pleneristično slikarstvo je prenesel v interier, v katerem se figure zlivajo s prostorom. Z njegovo slikarstvo so značilni srebrni, zelenkasti in modrikasti toni. Po letu 1902 se je približal impresionizmu, v svojem bistvu pa ostal realist.Vesel je med študijem po galerijah kopiral dela starih mojstrov in se s tem delno preživljal. Skupaj s slikarko Ivano Kobilico in J. N. Sadnikarjem so v leih med 1885 in 1887 zbirali starine po Gorenjski. Kot absolvent je imel svoj prvi atelje na münchenski akademiji, kasneje pa v kraju Schwabingen pri Münchnu, kjer si je atelje delil z Jakopičem. Leta 1891 je z Jakopičem sodeloval pri ustanovitvi Ažbetove zasebne šole v Münchnu. Veliko je potoval. Bil je v Nemčiji, Angliji, Franciji, Švici in Italiji.

2. Multimedija
Multimedija
Vesel Ferdo Glavna fotografija

Mnenja zbirateljev o avtorju

Prijavite se kot član kluba zbirateljev in si oglejte mnenja ostalih članov o avtorju ali oddajte svoje mnenje.
Imate vprašanje, dvome ali ste negotovi glede avtorja

Pogovorite se z našimi strokovnimi sodelavci in vprašajte za mnenje in nasvet

Imate več vprašanj? Kontaktirajte nas ali si oglejte odgovore na strani za pomoč uporabnikov ali preko chata!
Vesel Ferdo
Spremljajte avtorja Vesel Ferdo

Spremljajte avtorja in bodite obveščeni o novih umetniških delih in razstavah in si zagotovite takojšnji dostop do informacij.

Spremljajte avtorja