Vesel Ferdo

Vesel Ferdo

Ferdo Vesel (1861-1946), slikar, je med leti 1878-1882 študiral slikarstvo na dunajski akademiji pri prof. C. Wurzingerju, Christianu Griepenkerlu in Avgustu Eisenmengerju. Med leti 1883 in 1887 je študiral risanje in slikanje na akademiji v Münchnu. <BR><BR>Slikarstvo Ferda Vesela je vseskozi razpeto med realizmom in impresionizmom. Bil je slikar portretov, folklornega žanra, akta, pokrajine in tihožitij. Delal je v oljni tehniki, temperi, pastelu ter velikokrat uporabljal mešane tehnike. V devetdesetih letih 19. stoletja je pod vplivom Riharda Jakopica razvil ateljejski plenerizem. ...

Spremljajte avtorja
2. Biografija
Opis

Ferdo Vesel (1861-1946), slikar, je med leti 1878-1882 študiral slikarstvo na dunajski akademiji pri prof. C. Wurzingerju, Christianu Griepenkerlu in Avgustu Eisenmengerju. Med leti 1883 in 1887 je študiral risanje in slikanje na akademiji v Münchnu.

Slikarstvo Ferda Vesela je vseskozi razpeto med realizmom in impresionizmom. Bil je slikar portretov, folklornega žanra, akta, pokrajine in tihožitij. Delal je v oljni tehniki, temperi, pastelu ter velikokrat uporabljal mešane tehnike. V devetdesetih letih 19. stoletja je pod vplivom Riharda Jakopica razvil ateljejski plenerizem. Pleneristicno slikarstvo je prenesel v interier, v katerem se figure zlivajo s prostorom. Z njegovo slikarstvo so znacilni srebrni, zelenkasti in modrikasti toni. Po letu 1902 se je približal impresionizmu, v svojem bistvu pa ostal realist.

Vesel je med študijem po galerijah kopiral dela starih mojstrov in se s tem delno preživljal. Skupaj s slikarko Ivano Kobilico in J. N. Sadnikarjem so v leih med 1885 in 1887 zbirali starine po Gorenjski. Kot absolvent je imel svoj prvi atelje na münchenski akademiji, kasneje pa v kraju Schwabingen pri Münchnu, kjer si je atelje delil z Jakopicem. Leta 1891 je z Jakopicem sodeloval pri ustanovitvi Ažbetove zasebne šole v Münchnu. Veliko je potoval. Bil je v Nemciji, Angliji, Franciji, Švici in Italiji.

3. Multimedija
Multimedija
Vesel Ferdo Glavna fotografija

Mnenja zbirateljev o avtorju

Oglejte si mnenja ostalih zbirateljev o avtorju ali oddajte svoje mnenje. Prijavite se kot zbiratelj.
Vesel Ferdo
Spremljajte avtorja Vesel Ferdo

Spremljajte avtorja in bodite obveščeni o novih umetniških delih in razstavh in si zagotovite takojšnji dostop do informacij.

Spremljajte avtorja
Imate vprašanje, dvome ali ste negotovi glede avtorja

Pogovorite se z našimi strokovnimi sodelavci in vprašajte za mnenje in nasvet

Imate več vprašanj? Kontaktirajte nas ali so oglejte odgovore na strani za pomoč uporabnikov ali preko chata!